Bij geschil met gerechtsdeurwaarder kan u voortaan aankloppen bij ombudsman 

Wie in een conflictsituatie zit met zijn of haar gerechtsdeurwaarder kan voortaan voor een oplossing aankloppen bij de ombudsman voor gerechtsdeurwaarders. Arnout De Vidts wordt de allereerste ombudsman van de gerechtsdeurwaarders. Hij werd voorgesteld in aanwezigheid van ministers van Economische Zaken Kris Peeters en Justitie Koen Geens.

Er zijn al langer plannen voor de oprichting van een onafhankelijke ombudsman voor gerechtsdeurwaarders. Deurwaarders werken in het soms moeilijke spanningsveld tussen schuldeisers en schuldenaars. Het optreden van deurwaarders leidt ook al eens tot meningsverschillen en geschillen. En net daar is een rol weggelegd voor een neutrale bemiddelaar zoals een ombudsman.

Met de ombudsman via bemiddeling tot een oplossing komen

Koen Geens, Minister van Justitie (CD&V)

Het was dringend tijd dat er een ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders kwam, verduidelijkt minster van Justitie, Koen Geens (CD&V). "De aanstelling van deze ombudsman vult een grote lancune in. Wanneer iemand van mening is dat hij niet correct behandeld wordt door een gerechtsdeurwaarder, kan vanaf nu via bemiddeling een oplossing zoeken", aldus de minister.

En dat is ook wat de allereerste ombudsman belooft: "Iedereen die zich geschaad voelt in zijn rechten door de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, heeft het recht om gehoord te worden en een antwoord te krijgen", zegt Arnoud De Vidts. "Ik zal inzetten op bemiddelen, bemiddelen, bemiddelen".

Het meenemen van schoolboeken bij een inbeslagname van goederen is een heel heikel punt waar snel een oplossing voor gevonden kan worden

Arnoudt De Vidts, ombudsman voor gerechtsdeurwaarders

De Vidts weet dat het niet evident is wanneer een gerechtsdeurwaarder langskomt. "De komst van een ombudsman gaat vaak samen met heel wat emoties", verduidelijkt De Vidts. "Soms weten mensen niet wat er allemaal kan of mag. Het is dan ook mijn taak om hierover te communiceren en de mensen te helpen waar nodig".

De eerste ombudsman verwacht vernamelijk dat hij zal moeten bemiddelen in geschillen betreffende het innen van schulden. Maar ook over de manier waarop sommige gerechtsdeurwaarders te werk gaan. "Sommigen nemen bij een inbeslagname van goederen alles mee, ook de schoolboeken van kinderen. Het lijkt mij evident dat we hier snel een oplossing zullen vinden."

Ombudsman behandelt geen klachten

Hij verduidelijkt wel dat de ombudsman geen klachten zal behandelen. Wie al een klachtenprocedure heeft lopen tegen een bepaalde gerechtsdeurwaarder kan niet meer aankloppen bij de ombudsman. "Het staat iedereen vrij om een officiële klacht in te dienen, maar mijn rol is om te bemiddelen in conflicten en oplossingen te zoeken", klinkt het.

Hoe een dossier indienen?

Een dossier indienen kan per brief, per mail of online via www.ombudsgdw.be. De behandeling van een dossier is gratis en de bedoeling is dat ontvankelijke dossiers binnen de 90 dagen worden afgerond. De Vidts verwacht dat hij in een eerste fase veel dossiers zal krijgen. "De ombudsman voor de notarissen kreeg in een eerste periode ook veel dossiers. Nu zijn er dat zo'n drie per dag. Omdat er minder gerechtsdeurwaarders zijn dan notarissen verwacht ik dat er iets minder mensen een beroep op mij zullen doen", legt De Vidts uit.

Bedoeling is dat de ombudsman in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid werkt. "Ik werk vanuit mijn eigen bureau. Ik krijg wel een budget vanuit de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, maar moet voor de besteding ervan geen rekenschap afleggen", aldus De Vidts.

Meest gelezen