Wat staat er op het spel in Aarschot?

Burgemeester André Peeters (CD&V) wil zijn twaalf jaar burgemeesterschap nog eens met zes jaar verlengen. Maar ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten staat te popelen om de burgemeesterssjerp te dragen. De afgelopen jaren volgden stadsvernieuwingsprojecten elkaar op, maar mobiliteit, de strijd tegen de fietsdiefstallen en de leegstand in het centrum zullen centraal staan tijdens de volgende verkiezingen.

De voorbije legislatuur werden in de Demergemeente enkele stedenbouwkundige masterplannen verder gerealiseerd. Het gaat onder andere om de parking achter het station in het kader van het project ‘Aarschot op sporen’ waarbij de hele stationsomgeving een nieuw gezicht krijgt, maar ook de aanleg van volkstuintjes aan de Orleanstoren en de verwezenlijking van het Orleanshof, dat is een dienstencentrum van het OCMW met assistentiewoningen. De renovatie van het stadhuis is nog volop aan de gang maar het onthaal op de benedenverdieping is wel al klaar. Het is toegankelijker en de dienstverlening is geautomatiseerd.

De stad ontving het label ‘kindvriendelijke stad’ en dat was onder andere te danken aan de aanleg van verschillende speelpleintjes, ook in de deelgemeentes. Ook op het vlak van cultuur blijft de stad niet achter. Eind dit jaar moet de stadsbeiaard in de kerk een feit zijn maar de financiële input stootte vooral bij N-VA op protest.

Kopzorgen rond wegenwerken, veiligheid en leegstand

 

De hoge leegstand in het kernwinkelgebied blijft een probleem. Heel wat winkelpanden staan leeg en de markt ligt er ’s avonds doods bij. Volgens de oppositie ligt het probleem bij het circulatieplan dat niet wordt aangepast. Nochtans is er een gratis parking op wandelafstand van de winkels in de Martelarenstraat en de Theo De Beckerstraat. Pop-ups brengen soelaas maar zijn geen optie op lange termijn. Met buurgemeente Begijnendijk leeft Aarschot op gespannen voet rond het probleem van de baanwinkels op de N10. Begijnendijk ziet die maar al te graag uitbreiden, maar in Aarschot vreest men de concurrentie voor de eigen middenstand.

Ook veiligheid blijft een probleem met een hoog aantal fietsdiefstallen vooral in de buurt van het station. Ondertussen werden er wel camera’s geplaatst. En dan is er het probleem van wateroverlast. De voorbije jaren kwamen Gelrode, Rillaar en ook een stuk van Aarschot zelfs enkele keren blank te staan na hevige onweders met veel materiële schade tot gevolg.

De werkzaamheden op de Herseltsesteenweg zijn zo goed als achter de rug maar zorgden de voorbije jaren voor veel kopzorgen waar noch het Agentschap Wegen en Verkeer, noch de stad een geschikt antwoord op vonden. Projecten in de pijplijn zijn het stadsvernieuwingsproject De Torens, de aanleg van de centrumparking Kortakker in Rillaar en de noodzakelijke heraanleg van de fietspaden op de Betekomsesteenweg. Voor de Laaksite is er eindelijk een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en het is de bedoeling om er een recreatieve site van te maken met vooral plaats voor voetbal.  De volgende legislatuur zal er wel geld moeten gevonden worden om die nieuwe infrastructuur te verwezenlijken.

Wie doet het met wie?

 

Maar wie zal er in die volgende legislatuur zetelen? André Peeters (CD&V) heeft er twee aaneensluitende ambtstermijnen als burgemeester opzitten en zetelt dertig  jaar onafgebroken in het schepencollege. Hij is kandidaat om zichzelf op te volgen. Partijgenoot en ‘coming man’ Mattias Paglialunga blijft daardoor in de schaduw en wordt niet te vroeg ’verbrand’. Maar ook Open VLD’ster Gwendolyn Rutten heeft haar zinnen op de tricolore sjerp gezet. De Open VLD-voorzitster nam ontslag als Vlaams parlementslid om zich ten volle in de kiesstrijd te kunnen gooien. SP.A zetelde mee in de meerderheid, maar zullen ze dat ook volgende legislatuur doen? De uitdagers zullen Groen, Vlaams Belang en N-VA worden. N-VA maakte het voorwerp uit van een stoelendans en interne ruzies. Het is maar de vraag of ze hun resultaat van zes zetels bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog kunnen evenaren. Er is ook een nieuwe, neutrale partij die de naam ‘Anders’ kreeg.

Meest gelezen