Bruno De Wever: "Aanzetten tot geweld onderscheidt Schild & Vrienden van andere rechtse jongerenbewegingen"

De rechts-radicale jongerenbeweging Schild & Vrienden schaart zich met zijn oproep tot geweld in de traditie van het VMO dat in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn Vlaams-nationalistische ideologie met geweld kracht bijzette. Dat zegt historicus Bruno De Wever in "De wereld vandaag" op Radio 1. In dat opzicht onderscheidt Schild & Vrienden zich ook van andere nationalistische studentenbewegingen zoals het KVHV en NSV.

De geschiedenis van het gewelddadige Vlaams-nationalisme gaat terug naar het interbellum toen de Vlaams-nationale organisatie in de richting van het fascisme opschoven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog konden die bewegingen boven water komen en in een (Duitse) legaliteit in het openbaar geweld gebruiken tegen tegenstanders .  

"Na het einde van oorlog blijft dat gedachtengoed onderhuids doorleven en het komt al vrij snel terug aan de oppervlakte in de vorm van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) die op een bepaald ogenblik overgaat tet geweld in de openbare ruimte.

Schild & Vrienden sluit bij deze traditie aan, al blijft het voorlopig bij retorisch geweld. "Maar het aanzetten tot geweld, het trainen van mensen met wapens, dat gaat over de grens", zegt De Wever.

"Die grens is wat hen onderscheidt van andere nationalistische studentenbewegingen zoals het KVHV en het NSV. Het is niet verboden om extreemrechts te zijn, maar de rode lijn is het aanzetten tot geweld en het eventueel uitoefenen van geweld", besluit De Wever.  

Meest gelezen