Videospeler inladen...

Rector UGent: "Geen plaats meer voor Dries Van Langenhove aan onze universiteit"

De rector van de UGent, Rik Van de Walle, heeft aangekondigd dat er aan de universiteit geen plaats meer is voor Dries Van Langenhove, voorzitter van de rechts-radicale beweging Schild & Vrienden. "De deuren van de UGent gaan vandaag toe voor hem. Concreet betekent dat dat zijn inschrijving als student geschorst wordt en hem de toegang tot de gebouwen en faciliteiten ontzegd wordt." Dries Van Langenhove ligt stevig onder vuur na de "Pano"-reportage over Schild & Vrienden gisteren. 

Rector van de UGent Rik Van de Walle is diep geschokt na het zien van de reportage van "Pano" over Schild & Vrienden. "Als rector, als UGenter, als bestuurder, als Vlaming, als ouder en als mens ben ik geschokt. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen en start daarom de procedure op om Dries Van Langenhove uit te sluiten van de UGent. Laat mij heel duidelijk zijn: aan onze universiteit is geen plaats meer voor hem. Concreet betekent dit dat zijn inschrijving als student geschorst wordt en dat hem de toegang tot de gebouwen en faciliteiten ontzegd wordt."

Concreet betekent dat dat zijn inschrijving als student geschorst wordt en hem de toegang tot de gebouwen en faciliteiten ontzegd wordt

Rector Rik Van de Walle

De maatregel zal vanaf morgen ingaan. "Er wordt bovendien een tuchtdossier opgemaakt, waarna de interne tuchtprocedure in gang gezet zal worden om hem door te verwijzen naar de tuchtcommissie voor studenten."

"Het discours van Schild & Vrienden overschrijdt een grens, het is niet alleen juridisch strafbaar, maar overschrijdt ook morele grens"

De rector benadrukt dat de UGent vrije meningsuiting hoog in het vaandel draagt. "Maar in de "Pano"-reportage is een belangrijke grens overschreden. Iedereen mag zijn of haar mening geven. Maar het discours van Schild & Vrienden overschrijdt een grens omdat het aanzet tot antisemitisme, racisme, seksisme, wapengebruik en geweld. Dat is niet alleen juridisch strafbaar, maar overschrijdt ook een morele grens. De deuren van de UGent gaan vandaag dicht voor Dries Van Langenhove."

De deuren van de UGent gaan vandaag dicht voor Dries Van Langenhove

Rector Rik Van de Walle

De rector wil een duidelijk signaal geven. "Door nee te zeggen aan ontolereerbaar gedrag wil ik een duidelijk signaal geven. Aan de maatschappij, aan onze (toekomstige) studenten en ons personeel."

Al langer bezorgdheid over uitspraken Van Langenhove en Schild & Vrienden

"Het klopt dat er al langer bezorgdheid was zowel binnen als buiten de UGent over de uitspraken van Dries Van Langenhove en de groepering Schild & Vrienden." Ook zelf had Van de Walle daar al signalen over opgevangen. "Ik heb altijd geantwoord dat ik mij daarvan distantieerde, maar dat de vrijheid van meningsuiting een grondwet is, die slechts in uitzonderlijke gevallen mag ingeperkt worden."

"De reportage van gisteren heeft heel wat nieuwe feiten aan het licht gebracht. Die hebben mij doen besluiten om deze kwestie juridisch aan te kaarten en de nodige maatregelen te nemen. De beslissing die ik neem, sluit aan bij wat de universiteit is: we zijn een open en verdraagzame universiteit." Over een mogelijke opvolger in de Raad van Bestuur wil Van de Walle geen uitspraken doen. "Maar in het huidige academiejaar zal Dries vervangen worden, niet door de laatst verkozene, maar door die daarvoor." Over maatregelen tegen andere studenten wil Van de Walle vandaag niets zeggen.

Herbekijk hier de persconferentie

Videospeler inladen...

De studenten van de UGent kregen onderstaande mail toegestuurd

Meest gelezen