Videospeler inladen...

Vlaamse Jeugdraad start procedure op tegen enkele leden na Pano-reportage, uitsluiting mogelijk

De Vlaamse Jeugdraad heeft beslist een procedure op te starten tegen enkele van de leden van zijn adviesdraad. Dat gebeurt naar aanleiding van de Pano-reportage over de radicaal-rechtse groepering Schild en Vrienden, waarmee een aantal leden van de Jeugdraad nauw verbonden blijken te zijn. De procedure kan leiden tot uitsluiting van de betrokken leden. De beslissing is genomen in samenspraak met minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD), die de procedure volledig steunt. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft vertrouwen op de manier waarop de Jeugdraad dit opvolgt.

In een persbericht heeft de Vlaamse Jeugdraad, een officieel adviesorgaan van de Vlaamse regering voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties betreft, gezegd dat ze zich beroepen op het huishoudelijk reglement van de raad om de procedure op te starten. 

Dat reglement bepaalt dat men kan overgaan tot uitsluiting van bepaalde leden, als blijkt dat die het huishoudelijk reglement niet naleven. Het gaat dan meer bepaald om de volgende bepalingen:

  • Wanneer blijkt dat ze de visie van de Vlaamse Jeugdraad, de regels van de democratie en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het internationaal verdrag van de rechten van het kind niet respecteren;
  • Bij grove schendingen van het huishoudelijke reglement of wanneer het lid een gedrag stelt dat de reputatie van de Vlaamse Jeugdraad ernstige schade toebrengt.

De raad zegt de situtatie zeer ernstig te nemen, en het bestuur zal zo spoedig mogelijk gesprekken hebben met de betrokken leden. Op basis van deze gesprekken "doet het bestuur een voorstel tot beslissing aan de adviesraad, die tot beslissing van uitsluiting kan overgaan".

Minister Gatz steunt de Jeugdraad

Minister van Jeugd Sven Gatz noemt de beelden in de Pano-reportage over Schild en Vrienden onthutsend.  Hij heeft overlegd met de Vlaamse Jeugdraad en in samenspraak is beslist een procedure op te starten tegen een aantal van de leden.  Minister Gatz benadrukt in een persmededeling dat hij die procedure uitdrukkelijk ondersteunt. 

“De reportage liet onthutsende beelden zien, die ik als minister van Jeugd alleen maar kan veroordelen. Ik ben tevreden dat het parket ook dadelijk gestart is met een onderzoek naar de praktijken van deze radicale organisatie,” zo zegt de minister. 

“De Vlaamse Jeugdraad is een belangrijke organisatie, waar we goed mee samenwerken. Hij is de stem van kinderen, jongeren en de jeugdwerkorganisaties. De Jeugdraad verdedigt waarden als diversiteit, gelijkheid van mannen en vrouwen en spant zich in voor een verdraagzame samenleving. Als blijkt dat leden van de Jeugdraad die waarden en normen niet onderschrijven en dus het huishoudelijk reglement aan hun laars lappen, lijkt het me logisch dat er voor hen geen plaats meer is binnen hun werking,” aldus nog minister Gatz. 

In de Pano-reportage waren vier leden van de Jeugdraad te zien, en van twee van hen is zeker dat ze ook lid zijn van Schild en Vrienden. Minister Gatz vindt het logisch dat die twee verwijderd worden uit de Jeugdraad, zo zei hij in het radionieuws. 

"Vertrouwen in opvolging Vlaamse Jeugdraad"

Scouts en Gidsen Vlaanderen reageert geschrokken op de reportage, maar heeft vertrouwen op de manier waarop de Vlaamse Jeugdraad de zaak opvolgt. Dat zegt woordvoerder Jan Van Reusel aan Radio 2 Antwerpen. "We hebben ook vertrouwen in de behoedzaamheid waarmee ze reageren", zegt hij.

Verschillende ouders van kinderen die naar de scouts gaan, geven aan een scoutsleider te hebben herkend in de "Pano"-uitzending. "Wijzelf hebben nog geen melding gekregen waaruit blijkt dat leden of leiders van Scouts en Gidsen Vlaanderen betrokken zijn", zegt Van Reusel daarover. "Als blijkt dat er wel betrokkenheid is, zullen we bekijken hoe we daar gepast op kunnen reageren. Al naar gelang de ernst en de inschatting van de omstandigheden."

Videospeler inladen...

Meest gelezen