Wat staat er op het spel in Begijnendijk?

De afgelopen zes jaren werd in Begijnendijk vooral weinig bestuurd omdat drie raadsleden van de meerderheid voortdurend dwarslagen. Het nieuw administratief centrum verdween in de prullenmand wegens te duur, net als de invoering van het diftarsysteem voor afval. Mobiliteit, jeugd en ouderenzorg staan centraal bij oppositiepartij Samen.be, die wel eens vriend en vijand zouden kunnen verrassen omdat de bevolking het interne geruzie van de meerderheid beu is.

In 2012 verloor burgemeester Willy Michiels zijn absolute meerderheid en moesten de drie zetels van CD&V zorgen voor een nieuwe meerderheid. Maar al gauw kreeg de meerderheid tegenkanting binnen haar eigen rangen. Twee leden van MGB en een lid van CD&V lagen op ramkoers toen moest worden beslist over een nieuw administratief centrum dat te duur zou zijn. De gronden die al waren verworven werden dan maar op de markt gegooid en een ontwikkelaar bouwde er appartementen met op het gelijkvloers plaats voor kleinhandel. Ook de gemeentelijke bibliotheek kreeg er een vaste stek.

Ook het lang aangekondigde diftarsysteem, waarbij de vervuiler betaalt volgens het gewicht, vond geen meerderheid. Sommige gemeenteraadsleden liggen dwars omdat de afvalfactuur voor de burgers wel eens duurder zou kunnen uitvallen. Begijnendijk is daarmee de enige gemeente in Oost-Brabant waar nog geen diftar werd ingevoerd.

Realisaties met kritiek

De centrumparking in Begijnendijk werd wel gerealiseerd, maar voorlopig parkeren er nog maar weinig mensen hun auto. De dorpskern van Betekom werd heringericht, hoewel het veel kritiek kreeg van de lokale handelaars. Zij waren het vooral niet eens met het knippen van het doorgaand verkeer op de as naar Gelrode. Verschillende sporten, waaronder voetbal en korfbal, kregen een vaste stek in Betekom op terreinen die de gemeente aankocht. De gemeente keurde ondertussen een uitvoeringsplan goed voor renovatie van de sportinfrastructuur.

Mobiliteit is zoals op zoveel plaatsen een thema. Volgens de oppositie zijn er te weinig verkeerscontroles en zet de gemeente onvoldoende druk op de korpschef van de politie om meer snelheidscontroles te houden. Het is een algemeen thema in de volledige politiezone. In Begijnendijk werd wel op alle gemeentewegen de snelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur.

Buurgemeenten

Begijnendijk leeft in onmin met buurgemeente Aarschot rond de inplanting van enkele baanwinkels op de N10. Begijnendijk ziet hierin een versterking van de lokale handel en extra inkomsten. Maar Aarschot vreest concurrentie met de eigen middenstand, met banenverlies tot gevolg.  

Ook de fusie met Tremelo bleef dode letter, hoewel de geesten er zowel binnen als buiten de meerderheid rijp voor waren. Vooral het kwijtschelden door de Vlaamse overheid van een rist schulden leek een aantrekkelijk gevolg van die fusie. Twijfel was er wel of die fusie met Tremelo diende te gebeuren dan wel met Aarschot. Maar door het blijven twijfelen verloor ook Tremelo de goesting en in Aarschot zag niemand de opportuniteit van het samengaan met buurgemeente Begijnendijk. 

Wie doet het met wie?

MGB, de partij van burgemeester Willy Michiels, lijkt op zijn retour nu twee raadsleden en stemmenkanonnen afhaken. De burgemeester trekt bovendien niet langer zelf de lijst maar laat dat over aan schepen Bob Michiels.

CD&V, geplaagd door interne ruzies, komt niet meer op. Bij N-VA is het Bart Soree die de lijst trekt. Hij wil gaan voor een sociaal en inclusief beleid met klemtonen op slimme mobiliteit en levendige groene dorpskernen.

Leef surft wellicht mee op het nationale succes van Groen en wil inzetten op een gemeente op maat van fietsers en voetgangers. Maar door de nieuwe partij S.A.F.E. (ex-MGB, ex-CD&V, ex-N-VA) dreigen veel proteststemmen aan hen te ontglippen. S.A.F.E.-s lijsttrekker Kathleen Van Vlasselaer belooft een transparant, financieel evenwichtig bestuur en een luisterend oor. Samen.Be verjongt met Bert Ceulemans. Mobiliteit, jeugd en vergrijzing, een goede ouderenzorg en een betonstop staan centraal. 

Veel veranderingen dus in Begijnendijk. Een meerderheid met twee partijen is mogelijk niet haalbaar waarbij Leef dan misschien de sleutel tot succes in handen heeft. Op 14 oktober zal er waarschijnlijk stevig onderhandeld moeten worden.

Meest gelezen