Wat staat er op het spel in Berlare?

Kan burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD) de absolute meerderheid behouden en verder besturen? Of zorgt de politieke versnippering ervoor dat de kaarten helemaal anders zullen liggen? In Berlare komen er naast de traditionele partijen ook nog heel wat scheurlijsten op.

Open VLD haalde in 2012 de absolute meerderheid in Berlare en kon alleen besturen (49 procent), maar de partij koos ervoor om de samenwerking met de socialisten verder te zetten. Burgemeester Katja Gabriëls was zes jaar geleden de absolute stemmenkampioen en trekt ook deze keer de lijst. De liberalen maken zich sterk opnieuw een absolute meerderheid te kunnen behalen. Dat zou door de versnippering zelfs met minder stemmen kunnen. In 2006 was de coalitie van liberalen en socialisten erin geslaagd om CD&V na dertig jaar naar de oppositiebanken te verwijzen. SP.A scoorde in 2012 matig met 9 procent maar haalde toch een schepenpost binnen. De partij is intussen versnipperd, SP.A trekt nu in kartel met Groen naar de kiezer.

De uitdagers


CD&V (bijna 20 procent in 2012) is de tweede grootste partij in Berlare en wil met lijsttrekker Steven Baeyens opnieuw scoren. N-VA (15 procent) schuift Urbain Van Boven naar voor. SP.A en het heropgerichte Groen trekken in kartel naar de kiezer met Cindy Roelandt als kopvrouw.

Scheurlijsten

Er zijn in Berlare ook een aantal scheurlijsten. Het gaat om politici die met eigen initiatieven starten uit onvrede met het beleid van de moederpartij. Huidig schepen Wim Arbijn stapte uit SP.A en komt met de eigen lijst Gemeentebelangen Groot Berlare (GGB). Die scheurlijst maakt de grootste kans om mee te gaan besturen omdat Arbijn de voorbije twee legislaturen ook al door de Open VLD werd meegenomen in de coalitie. 

Nieuw is ook (SVV) de Stem van het Volk van ex-Open VLD'er/CD&V'er Piet Vandoolaeghe.

Voormalig SP.A-voorzitter Nancy Vercammen komt op met de lijst Overmere Berlare Uitbergen Vooruit (OBU Vooruit).  

Het Vlaams Belang heeft op de valreep een kieslijst ingediend. Bij de vorige verkiezingen viel de partij terug van 3 zetels naar 0. 

De hete hangijzers


Mobiliteit 

In Berlare hebben heel wat inwoners vragen over de verkeersveiligheid en de toestand van de wegen. Vaak kan de gemeente daar weinig aan doen, want is het de Vlaamse overheid die ze uitbaat. Toch leeft in de perceptie dat de gemeente er te weinig inspanningen voor doet. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van het openbaar vervoer tussen de deelgemeenten. 

Gebouwen

Een thema dat blijft hangen is de aanpassing van het kerkhof in Berlare. Een deel van het kerkhof werd ontruimd, graven waarvoor niet meer betaald werd. Die beslissing kon niet overal op evenveel begrip rekenen.

Voorts is er de restauratie van een gemeentegebouw waar de partner van de burgemeester een horecazaak heeft. Dat doet bij sommigen een vermoeden van belangenvermenging ontstaan.

En de bouw van een nieuw administratief centrum en gemeentehuis sleept aan. Eerder kocht de gemeente een pand en bestelde verbouwingsplannen. Maar dat gebouw werd later weer verkocht zonder dat er iets mee gebeurd was. Nu zou er een nieuw administratief centrum komen in het kasteelpark, met nog enkele diensten in het kasteel zelf en in de bijgebouwen. Er rijzen vragen over de locatie en de hoge kostprijs.

Sociaal beleid?

De oppositiepartijen richten zich, afhankelijk van de partij in mindere of meerdere mate, ook op het sociaal beleid zoals de vergrijzing en kinderopvang. Volgens de oppositie is de kansarmoede gestegen in Berlare. Voorts richt ze zich ook op de uitbouw van het Donkmeergebied en -toerisme. 

Imago

Door de hete hangijzers krijgt de meerderheid de resultaten van andere dossiers moeilijk verkocht. Zo werden de belastingen in Berlare laag gehouden en komt er vanuit de gemeente extra ondersteuning voor nieuwe activiteiten. Voor het Donkmeergebied en andere groene zones kon een beheersplan worden opgesteld, waarvan de realisatie gestart is.

 

kasto80

Meest gelezen