Wat staat er op het spel in Deinze?

De inwoners van Deinze en Nevele verkiezen voor het eerst het bestuur van de nieuwe fusiegemeente. CD&V levert op dit moment de burgemeesters van de aparte gemeenten. Kan de partij ook de leiding nemen in fusiegemeente Deinze? En wat met de huidige verschillende coalitiepartners? Mogen zij opnieuw meedoen? Of breken er andere partijen door?

Deinze wordt vanaf 1 januari een pak groter. Het fuseert dan met Nevele en telt dan zo'n 43.000 inwoners. De nieuwe stad zal Deinze heten. De kiezers trekken op 14 oktober naar de stembus om voor een allereerste keer een bestuur van de nieuwe fusiestad te verkiezen. 

CD&V lijkt in de beste positie te zitten om ook in fusiestad Deinze de burgemeester te leveren. Met Jan Vermeulen in Deinze (CD&V) en Johan Cornelis in Nevele (CD&V) leverden ze al twee burgemeesters. Vermeulen trekt nu de lijst en is kandidaat om zichzelf op te volgen. Conny De Spiegelaere is de nummer twee, Cornelis staat op de derde plaats. CD&V is zowel in Deinze (31,2 procent) als Nevele (29,9 procent) nu met voorsprong de grootste partij. Verwacht wordt dat het ook als grootste blok aan zet komt na 14 oktober, al weet je bij verkiezingen natuurlijk nooit. In Deinze bestuurt CD&V nu met Open VLD, in Nevele met SP.A en N-VA. 

Wat met de huidige coalitiepartners?

Of ook dezelfde coalitiepartners mee in bad zullen getrokken worden na de verkiezingen is niet zeker. Open VLD is in Deinze de tweede politieke familie (19,4 procent) en coalitiepartner, in Nevele zitten de liberalen in de oppositie (9,5 procent). De liberalen trekken in de fusiegemeente als Open Deinze naar de kiezer. Ze slaagden erin om ook Wakker Deinze (10 procent in Deinze in 2012) en Nieuw Nevele (21,4 procent in Nevele in 2012) in te lijven. Norbert De Mey, nu eerste schepen in Deinze, trekt de lijst voor voor Open Deinze. Als de fusielijst evenveel stemmen haalt als de aparte partijen bij de vorige verkiezingen, lijkt Open Deinze de geprefereerde coalitiepartner. En, als de liberalen écht goed scoren, kunnen ze misschien zelfs CD&V van de troon stoten.  

N-VA is in Deinze een grote oppositiepartij (17,6 procent), in Nevele bestuurt ze als tweede politieke familie mee (19,1 procent). Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen uit Deinze trekt de lijst, OCMW-voorzitter Jan Pauwels staat op de tweede plaats. Onderhandelingen om in kartel met kleinere partijen naar de kiezer te trekken sprongen af.  

SP.A is in Deinze een kleine oppositiepartij (6,1 procent), in Nevele maakt het deel uit van de meerderheid (14,7 procent). Freija Dhondt trekt de lijst voor de socialisten. 

Het is moeilijk te voorspellen hoe de huidige coalitiepartijen zullen scoren. Open Deinze sloot een groot kartel af met twee lokaal verankerde partijen (Wakker Deinze en Nieuw Nevele) en lijkt er het beste voor te staan. De score van N-VA en SP.A inschatten is heel erg moeilijk.  

De uitdagers 

De belangrijkste uitdagers, de lijsten Wakker Deinze en Nieuw Nevele, gingen op in Open Deinze. De groenen komen op met de lijst GroenRood. In 2012 behaalde de lijst in Deinze 10%, in Nevele was er toen geen groene partij. Ook Vlaams Belang komt op in de fusiegemeente maar is er van weinig betekenis. In 2012 kon de extreemrechtse partij Vlaams Belang zowel in Deinze als in Nevele geen zetel veroveren. De Democratische Burger Alliantie (DBA) wil anders campagne voeren met de slogan 'Doe maar gewoon!'. Ex-N-VA'er Dimitri Beyens trekt er de lijst. 

Hete hangijzers

De fusie

De fusie van Deinze en Nevele is natuurlijk hét verkiezingsonderwerp. Inwoners zijn benieuwd hoe de fusie doorgevoerd zal worden. Zeker in de deelgemeenten bestaat er bezorgdheid. Inwoners vrezen dat er in een grotere stad minder aandacht zal gaan naar de omringende dorpskernen. Ook de brandweer- en politiediensten - die nu nog niet samenwerken - moeten dat in de toekomst wel doen. Het wordt een grote uitdaging om dat allemaal te stroomlijnen. Er rijzen ook vragen over de interne mobiliteit tussen de 17 deelgemeenten. Zo is er bijvoorbeeld geen rechtstreekse busverbinding van Merendree of Hansbeke naar het centrum van Deinze. 

En, door de fusie stellen een aantal inwoners van deelgemeente Nevele zich nu vragen bij bepaalde investeringen. Nevele investeerde fors in een nieuw administratief centrum dat het gemeentehuis moest vervangen. Maar door de fusie moet dat niet gebeuren, veel diensten verhuizen daarenboven naar hoofdgemeente Deinze. 

Mobiliteit 

In Deinze plant het stadsbestuur de aanleg van een ringweg (tussen de N35 en N43) maar de plannen zijn nog erg vaag. Er komt ook kritiek want het traject zou een aantal woonzones doorkruisen. De oppositie stemde tegen de plannen, GroenRood onthield zich. Intussen kampt het centrum van Deinze met files die almaar aangroeien. Ook handelaars klagen daarover. De beslissing om éénrichtingsverkeer in te voeren in de winkelstraat in Deinze centrum kan niet bij iedereen op begrip rekenen. Wie een beroep doet op het openbaar vervoer als alternatief moet in de nieuwe fusiegemeente rekening houden met een moeizame verbinding tussen de deelgemeenten, de bussen stoppen ook niet op de Markt van Deinze. De fiets kan wel een goed alternatief zijn; in Deinze dan toch, want daar heeft het bestuur de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur.  

In Nevele en deelgemeente Hansbeke zijn er plannen om een ringweg aan te leggen om zo het zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren. In Nevele zorgt protest bij één buurtbewoner ervoor dat de plannen al jaren onuitgevoerd blijven liggen. In Hansbeke werd pas onlangs beslist dat de ring gedeeltelijk aangelegd kan worden nadat ook daar buurtbewoners procedures hadden opgestart om de aanleg tegen te houden.

Deinze Fietsstad... nu Nevele nog

De fietsinfrastructuur in Deinze is de voorbije jaren fors uitgebreid. In Nevele is het tegendeel waar. Daar werd geen enkel nieuw fietspad aangelegd. Dat is bijvoorbeeld erg zichtbaar aan het Schipdonkkanaal waar het nieuw aangelegde fietspad (op grondgebied van het huidige Deinze) abrupt ophoudt in Nevele. Of fietsende Nevelaars na de fusie ook op hun wenken bediend zullen worden hangt af van wie er aan de macht komt in de nieuwe fusiestad. 

De stadskas

Deinze investeerde de voorbije jaren fors, zo'n 70 miljoen euro. Onder meer een nieuw dienstencentrum en de vernieuwing van de kunstencampus kostten handenvol geld. Fusiepartner Nevele heeft dan weer zuinig bestuurd. Door de fusie blijft de schuldgraad in de nieuwe fusiestad dus min of meer gelijk. En, de stad krijgt voor de fusie ook een fikse vergoeding van de Vlaamse overheid. 

kasto80

Meest gelezen