Wat staat er op het spel in Gavere?

In Gavere lijkt alles uit te draaien op een strijd tussen Open VLD-VOG en Gavere Durft/N-VA. Burgemeester Denis Dierick (Open VLD-VOG) wil voor een tweede keer burgemeester worden, maar Gavere Durft/N-VA kan op versterking rekenen. En, wat doen de kleinere partijen? Zij zijn sowieso nodig om een coalitie te kunnen vormen.

Denis Dierick verving drie jaar geleden Hugo Leroy als burgemeester van Gavere. Hij wil nu graag voor de volle zes jaar aan de slag. Open VLD-VOG werd in 2012 nog de grootste partij (32 procent of 9 zetels) en sloot een coalitie met CD&V en SP.A. Hugo Leroy volgde in eerste instantie zichzelf op als burgemeester, maar moest later een stap opzij zetten. Toen Open VLD-schepen Marnix Vandekerckhove overleed, hoopte Leroy nog om schepen te worden. Maar de partij koos voor de jonge Dieter De Mets, Leroy werd gemeenteraadslid. Daar kon Leroy niet mee leven, hij stapte uit de partij en komt nu op bij Gavere Durft/N-VA. Bij Open VLD-VOG moet burgemeester Dierick oud-burgemeester Leroy doen vergeten, hij trekt de lijst en komt ook met nieuwe namen én schepenen Tanja Eeckhout en Peter Declercq. OCMW-voorzitter Gilles Van Hende stopt (tijdelijk) met politiek en komt niet meer op. 

CD&V

CD&V zat de afgelopen zes jaar in de meerderheid en wil graag verder mee besturen. Schepen Dirk Martens trekt de lijst en moet proberen even goed of beter te doen dan in 2012 (13,5 procent of drie zetels). CD&V zou intussen al een voorakkoord gesloten hebben met Open VLD-VOG om ook de komende zes jaar samen te besturen. SP.A zou niet meestappen in dat akkoord. 

SP.A zonder Groen

SP.A trok in 2012 nog in kartel met Groen naar de kiezer en haalde 12,5 procent of twee zetels. Elke partij kreeg één zitje in de gemeenteraad en er was een akkoord om in de meerderheid te stappen en het schepenambt netjes in de tijd te verdelen: drie jaar Willy Van Hove (SP.A) als schepen, drie jaar Jef Vermaere (Groen). Maar, kort na de verkiezingen bleken die afspraken geen stand te houden. SP.A-schepen Willy Van Hove wilde de volledige zes jaar volmaken. Uit onvrede stapte Groen uit de meerderheid en koos voor de oppositie. De breuklijn is gebleven en van een kartel is deze verkiezingen geen sprake meer. SP.A en Groen trekken apart naar de kiezer. De socialisten kiezen dit jaar voor vernieuwing, schepen Willy Van Hove geeft de fakkel door aan Peggy Demoor. Zij trekt de lijst voor SP.A. 

De uitdagers

De belangrijkste uitdager is Gavere Durft/N-VA. Het kartel haalde in 2012 nog 27,7 procent of 7 zetels. Het hoopt deze keer de meerderheid te kunnen breken en haalde daarvoor extra mensen binnen. Ex-burgemeester Hugo Leroy duwt de lijst en ook drie mensen van de lijst De Brug lopen over naar het kartel. De Brug was een initiatief dat bij de vorige verkiezingen nog 10 procent (2 zetels) haalde maar dit jaar niet meer meedoet. Karel Hubau trekt de lijst van Gavere Durft/N-VA, Nadine De Stercke is de nummer twee. 

Groen heeft één zetel in de gemeenteraad en trekt deze keer alleen naar de kiezer nadat het kartel met SP.A na de vorige verkiezingen barstte. De lijst is nog niet bekend, maar verwacht wordt dat gemeenteraadslid Jef Vermaere er de lijst trekt.

Vlaams Belang en De Brug komen deze verkiezingen niet op. 

De hete hangijzers

Centrum van Gavere 

De grote wegenwerken om de centrale as in het centrum van Gavere aan te pakken (Dwars door Gavere) zijn afgerond. De bestuursploeg plant nu ook om de 'scheve' markt aan te pakken. De plannen die nu voorliggen zijn bedoeld om een deel van de markt vrij te maken en er een evenementenplein van te maken. Daardoor zou de helft van de parkeerplaatsen op de markt verdwijnen. Er komt kritiek op de plannen. Een aantal middenstanders zou ook wegtrekken van de markt. De vraag rijst of er een ondergrondse parking kan komen. 

Sporthal

De bouw van de sporthal laat op zich wachten, nochtans was die deze legislatuur voorzien. De oppositie vindt dat er te lang getalmd is onder meer door studies te bestellen en info-avonden te houden, terwijl er in het budget geen geld werd vrijgemaakt voor de werken zelf. De sportclubs moeten zich behelpen met verouderde sportaccommodatie. 

Transparantie

De oppositie vindt dat het bestuur niet transparant genoeg communiceert. Zo vindt ze dat ze te weinig antwoorden krijgt op vragen in de gemeenteraad. 

 

kasto80

Meest gelezen