Wat staat er op het spel in Meise?

Inwoners van Meise die alle verkiezingsfolders willen lezen, zullen zich de komende weken door een flinke stapel lectuur moeten worstelen. Burgemeester Jos Emmerechts verlaat CD&V en komt met zijn eigen lijst op, net als schepen Paul Van Doorslaer, die met slaande deuren is vertrokken bij N-VA. Een vervolg van de huidige coalitie van CD&V en N-VA lijkt in die omstandigheden quasi uitgesloten.

Het geruzie binnen de meerderheidspartijen heeft de voorbije legislatuur een efficiënt bestuur van Meise behoorlijk bemoeilijkt. Partijgenoten rolden bekvechtend over de straat, gemeenteraden werden verstoord door persoonlijke vetes. Een zweem van favoritisme en cliëntelisme leidde bovendien tot een vernietigend rapport van de Vlaamse overheid. De huidige bestuursploeg lijkt bij momenten te snakken naar het einde van deze ambtstermijn.

Opsmukbeurt

Dat is hier en daar ook te merken in het straatbeeld. Wat met het onkruid langs de voetpaden? Wat met de straten die er na werkzaamheden krakkemikkig bij liggen? Wat met de dorpskernen die nog altijd overspoeld worden door doorgaand verkeer? Wat met het probleem van het zwerfvuil dat alleen maar erger wordt? Het zijn vragen die de Meisenaren zich stellen. De schuchtere pogingen om een KMO-zone te ontwikkelen die de gemeente aantrekkelijk maakt voor nieuwe bedrijven blijken voorlopig vergeefs en de infrastructuur voor de jeugdbewegingen kan een stevige opsmukbeurt gebruiken. Veel werk op de plank dus, al blijkt uit een rondvraag van De Standaard dat de meeste inwoners het goed wonen en leven vinden in Meise. Toch groeit het besef dat het bestuur niet verder op zijn beloop kan worden gelaten.

Wie doet het met wie?

In 2012 was Open VLD de grote winnaar in Meise, maar CD&V vormde een nipte meerderheid (13 zetels op 25 in de gemeenteraad) met N-VA. Intussen is die meerderheid helemaal versnipperd. Burgemeester Jos Emmerechts komt op met zijn eigen partij, LB+, samen met onder andere de populaire ex-burgemeester Roger Heyvaert, in 2012 nog het stemmenkanon van Open VLD. Schepen Miel De Boeck en volksvertegenwoordiger Sonja Becq moeten de kastanjes uit het vuur halen voor CD&V. N-VA moet het doen zonder schepen Paul Van Doorslaer, die met LEEF ook een eigen lijst heeft samengesteld.

De huidige oppositiepartijen maken van een “clean”, financieel gezond en transparant bestuur het speerpunt van hun campagne. SP.A-Meise2020 en Groen hebben zich verenigd in de lijst Samen Anders, terwijl uit de brokstukken van Open VLD de burgerbeweging PRO Meise is gegroeid. De politieke versnippering in Meise is dus enorm. Zonder een afgetekende winnaar zal er stevig moeten worden gepuzzeld na 14 oktober.

Meest gelezen