Videospeler inladen...

Positieve reacties maar ook kritiek op nieuwe inschrijvingsregels voor Vlaamse scholen

De reacties op de nieuwe inschrijvingsregels van de Vlaamse overheid zijn niet enkel positief. Het katholiek onderwijs zegt dat het nieuwe systeem heel wat problemen oplost, en ook Antwerps schepen van onderwijs Claude Marinower (Open Vld) is positief. Maar Vlaams parlementslid Caroline Gennez (Sp.a) vindt dat de nieuwe regels zouden moeten gelden voor alle Vlaamse scholen. Het gemeenschapsonderwijs betreurt dan weer dat de zogenoemde dubbele contingentering, die voor een sociale mix moest zorgen, verdwijnt bij secundaire scholen.

Volgens het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet moeten alle middelbare scholen en alle lagere scholen met een capaciteitsprobleem de inschrijvingen digitaal laten verlopen. Er komt ook één inschrijvingsdatum voor alle scholen. In de secundaire scholen verdwijnt ook de verplichting van de zogenaamde 'dubbele contingentering'. Dat was een regeling die een aantal plaatsen voorbehield voor kansarme leerlingen. Die regeling was verplicht als scholen zich hadden verenigd in een lokaal overlegplatform. Nu vervalt die verplichting. In de plaats zullen de vrije plaatsen worden toegewezen via loting. In de basisscholen blijft het systeem wel bestaan.

De nieuwe regelgeving lost een heel aantal problemen op: wachttijden, dubbele inschrijvingen,...

Lieven Boeve van het katholiek onderwijs

Het katholiek onderwijs reageert overwegend positief op de nieuwe regels. "Het lost een heel aantal zaken op: wachttijden, dubbele inschrijvingen, en er is minder planlast voor de scholen", zegt Lieven Boeve van het katholiek onderwijs. Boeve vraagt zich wel af waarom het zogenoemde systeem van dubbele contingentering, een regeling dat voor een sociale mix in scholen moest zorgen, niet voor àlle scholen afgeschaft wordt. "Voor de vrije schoolkeuze zou het beter zijn dat dit in het basisonderwijs ook werd afgeschaft", aldus Boeve.

Het systeem wordt duidelijker en transparanter

Antwerps schepen van onderwijs Claude Marinower

 Ook in Antwerpen wordt positief gereageerd op de nieuwe regels. Antwerps schepen van onderwijs Claude Marinower vindt dat het systeem nu veel duidelijker en transparanter wordt. "Er zal nu in onze stad eenzelfde inschrijvingsdatum zijn, een verplichte digitale aanmelding én een centraal aanmeldsysteem", zegt hij.  "De Vlaamse overheid heeft duidelijk geluisterd naar onze bekommernissen en die van een aantal ouders. Het is goed dat we van het kamperen aan de schoolpoort af zijn. De belangrijkste wijzigingen zullen ook nog dit schooljaar kunnen worden ingevoerd in Antwerpen."

Er was beter een uniform systeem voor heel Vlaanderen geweest

Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (Sp.a)

Maar sommigen vinden dat het inschrijvingsdecreet niet ver genoeg gaat. Oppositiepartij Sp.a had de digitale inschrijvingsverplichting graag voor alle scholen gezien, dus ook lagere scholen zónder capaciteitsprobleem. "Mensen gaan blijven kamperen", zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez. "We zien dat bijvoorbeeld in Mechelen waar er in se globaal geen capaciteitsprobleem is, maar er toch aan bepaalde scholen gekampeerd wordt. En dat zal met het nieuwe inschrijvingsdecreet ook nog mogelijk zijn. Er was beter een uniform systeem voor heel Vlaanderen geweest."

Ook het gemeenschapsonderwijs is niet uitsluitend positief. "We stellen vast dat de sociale mix losgelaten wordt voor het secundair onderwijs", zegt Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs. Scholen kùnnen wel bepaalde ondervertegenwoordigde groepen laten instromen, maar waar dit in het verleden de bedoeling was om dat formeel te doen, is dat nu iets wat zelf door de scholen kan bepaald worden. Daar zijn wij niet zo tevreden over."

Bekijk hier het verslag uit Het Journaal

Videospeler inladen...

Meest gelezen