Na instorting plafond Justitiepaleis: voorzitter Hof van Cassatie vraagt regering om maatregelen

Jean de Codt, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, vraagt dat de regering maatregelen neemt om te voorkomen dat er de komende tijd opnieuw plafonds naar beneden komen in het Brusselse Justitiepaleis. Hij vraagt dat een ploeg werkmannen permanent ter beschikking staat om het nodige onderhoud te doen. Hij heeft daarover een brief geschreven aan de ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Justitie Koen Geens (CD&V).

In de nacht van dinsdag op woensdag kwam het plafond in de griffie bij het Hof van Cassatie naar beneden. "Indien dat overdag was gebeurd, was er misschien een gewonde of zelfs dode gevallen", herhaalt de Codt in zijn brief aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor de Regie der Gebouwen.

De Regie der Gebouwen was nochtans al op 9 augustus op de hoogte gebracht, schrijft de Codt. "Er is toen een rapport over een waterlek overgemaakt, samen met een nota van de griffier waarin gewaarschuwd wordt voor de dreigende instorting van het plafond. Er is geen enkele maatregel genomen om die "ernstige dreiging" af te wenden en het plafond is 26 dagen na de voorspelling effectief ingestort", schrijft de eerste voorzitter.

Er is geen enkele maatregel genomen om die "ernstige dreiging" af te wenden en het plafond is 26 dagen na de voorspelling effectief ingestort

"Dit voorval moet ons doen inzien dat de organisatie van het onderhoud van het Justitiepaleis volledig herdacht moet worden", schrijft de Codt. "Er moet snel ingegrepen worden, want de oorzaken die de instorting hebben veroorzaakt kunnen overal in het paleis dezelfde gevolgen hebben".

De Codt vraagt dat de regering aan conservator aanstelt die permanent in het Justitiepaleis aanwezig is en direct een beroep kan doen op een ploeg vaklui, zonder de trage weg van een openbare aanbesteding te moeten nemen.

Er moet snel ingegrepen worden, want de oorzaken die de instorting hebben veroorzaakt kunnen overal in het paleis dezelfde gevolgen hebben

Oorzaken ziet de Codt in "het uiteenvallen van de beslissingsmacht, de ruzies tussen de verschillende betrokken instanties over wie voor wat verantwoordelijk is, de globalisering van de aanbestedingen voor de restauratie en het onderhoud van het gebouw en de toewijzing van die opdrachten aan bedrijven van wie de prestaties onder de verwachtingen blijven." De eerste voorzitter staat open "voor elke andere oplossing die een einde kan maken aan de huidige wanorde".

Meest gelezen