Wat staat er op het spel in As?

Burgemeester Tom Seurs (Voluit) en diens voorganger Miel Craeghs kozen vooral voor een beleid in de luwte. Zelden overstijgt een gebeurtenis het regionale nieuws. Als er een discussie ontstaat tussen meerderheid en oppositie, dan is dat veelal rond de ontwikkeling rond het station van ‘Asch’ en de centrumvernieuwing.

Het station was jarenlang het toeristisch uithangbord van de gemeente maar verloor haar charme toen de NMBS drie jaar geleden besliste om een deel van de sporen op te breken omdat ze niet veilig zouden zijn voor treinvervoer. Ook de concessie met de uitbatende vzw Kolenspoor werd stopgezet. Inmiddels is het station al enkele jaren eigendom van de gemeente en lijkt het leven er, ondanks het vandalisme, toch weer op gang te komen. Al is de oppositie er van overtuigd dat dat niet snel genoeg gebeurt.

Centrumvernieuwing

Er is ook heel wat discussie rond de centrumvernieuwing. Onder meer omdat het daar niet volgens plan verloopt. Fase 2 moest noodgedwongen fase 1 worden omdat de onteigeningen niet rond waren. “Knoeiwerk”, vindt de oppositie die ook nog het laatste woord over het aantal bouwlagen in het vernieuwde centrum niet heeft gezegd.

Verder spitst de discussie zich in mindere mate toe op de oude Molenaarswoning waarin nu horeca gaat komen, de pastorij die in privéhanden komt en omgebouwd wordt tot een advocatenkantoor en het oud gemeentehuis van Niel-bij-As dat ruimte zal bieden aan een sociaal project.

Absolute meerderheid

Met elf van de negentien zetels heeft de partij Voluit momenteel een comfortabele absolute meerderheid. Dat het na de verkiezingen de grootste partij zal blijven, lijdt weinig twijfel, maar of ze absolute meerderheid houdt is nog twijfelachtig.

Bij de SP.A maakt boegbeeld Nico Knevels plaats voor de jongere Dirk Bergs. Bij de N-VA blijft oud-gediende Erik Notermans het schip leiden en bij CD&V gaan ze met Ben Knoops ook voor verjonging. Vorige legislatuur was het Valeer Hoogmartens die bovenaan de lijst stond. 

Meest gelezen