Wat staat er op het spel in Bever?

Bever ligt in het uiterste zuidwesten van Vlaams-Brabant, op de grens met Oost-Vlaanderen en Henegouwen. De vraag die iedereen bezighoudt is: wie wordt de nieuwe burgemeester? Eén ding is zeker: huidig burgemeester Luc Deneyer hangt z’n tricolore sjerp definitief aan de haak, en zijn meerderheid heeft maar één zetel op overschot.

Bever is een gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen. Zij zouden meer dan de helft van de bevolking uitmaken, maar uitgesproken communautaire problemen zijn er nauwelijks. Veel inwoners schakelen vlot over van Nederlands naar Frans of omgekeerd.

Dwars door Bever loopt de N 263, een verbindingsweg tussen Geraardsbergen en de E 429 Halle-Doornik. Na lang overleg - veel te lang volgens de oppositie - kwam er in juni 2017 in het centrum van Bever een tonnagebeperking tot 3,5 ton. Geen overbodige luxe, als je weet dat er langs de smalle weg een school ligt. Door de ligging vlakbij de autosnelweg is Bever ook gevoelig voor inbraken. Om die tegen te gaan komen er op termijn op diezelfde N 263 ANPR-camera’s en een trajectcontrole, tussen Bever en Silly.

Feestzaal

Een ander heikel dossier is dat van de gemeentelijke feestzaal. Ook deze zaak sleept al jaren administratief aan. Omdat er geen enkele andere zaal in de gemeente overschiet, moest Bever zelfs een tijdelijke feestzaal bouwen in Akrenbos. De jongste plannen gaan voor een feest- en fuifzaal aan het voetbalveld. Die wil de gemeente in eigen regie bouwen volgens een strikt budget. Maar één maand voor de verkiezingen gaan de plannen weer de koelkast in, na een klacht van een buurtbewoner.

Wie doet het met wie?

De partij van Luc Deneyer, de CD&V, komt dit jaar ook op onder een andere, tweetalige naam: “Thuis in Bever – Chez nous à Biévène”. Die lijst wordt getrokken door uittredend schepen Dirk Willem. Hij is landbouwer en heeft al 18 jaar politieke ervaring. In de huidige coalitie combineert hij de bevoegdheden voor openbare werken, landbouw en evenementen met het voorzitterschap van het OCMW. Dirk Willem is samen met Patrick Capiau en Kristof Cattie de enige die ook in 2012 op de lijst stond. In 2012 behaalde de CD&V 6 zetels.

Grote uitdager van “Thuis in Bever – Chez nous à Biévène” is de lijst Open voor de Mens, die in 2011 is opgericht. De lijst is samengesteld uit leden van Open VLD, Dicht bij de Mens en enkele geïnteresseerde en zeer geëngageerde inwoners van Bever. Henk Verhofstadt is lijsttrekker. Zij willen weerwerk bieden aan wat ze “een gesloten meerderheid” noemen, “die zelden of nooit in dialoog gaat”. In 2012 behaalde Open voor de Mens vijf zetels.

Derde speler is de N-VA, die voor het eerst naar de kiezer trekt in Bever. De partij wil het accent leggen op de thema’s economie, veiligheid en identiteit. "Veilig thuis in een welvarend Bever" is hun slogan. Vraag is hoeveel nadruk de N-VA zal leggen op de Vlaamse identiteit. De partij veroordeelde in elk geval al de tweetalige lijst Thuis in Bever – Chez nous à Biévène.

Meest gelezen