Wat staat er op het spel in Blankenberge?

Blankenberge heeft er een bewogen bestuursperiode opzitten. Tijdens de legislatuur ruilde de grootste partij Open VLD haar coalitiepartner SP.A in voor N-VA. Jurgen Content, één van de twee SP.A-schepenen, bleef halsstarrig zitten. N-VA klaagde dan weer over te weinig slagkracht in het schepencollege. Enkele dossiers kenden zo weinig vooruitgang. Keert de politieke stabiliteit terug ?

Eerst het positieve nieuws: Blankenberge maakte de afgelopen jaren werk van de verfraaiing van haar centrum. De centrale Kerkstraat kreeg een nieuwe ondergrond en tegelijk werd ook het Leopold III-Plein aangepakt. De Hollywood-letters die de naam van Blankenberge tonen aan de bezoeker vormen het symbool van Blankenberge 2.0. Dat geldt zeker ook voor het nieuwe stationsgebouw, waarin ook twee hotels en een grote parkeertoren gehuisvest zijn. Vooral de parkeertoren is een meerwaarde voor wie Blankenberge met de auto komt bezoeken. Andere parkings stonden in het verleden vaak snel volzet. Voor de treinreiziger is het comfortabeler aankomen en vertrekken.

Er kwam een nieuw mobiliteitsplan, dat uiteindelijk op weinig verzet stootte. De zeedijk is verfraaid met nieuwe verlichting en op het strand hebben de strandbars een schitterende zomer gehad. In Uitkerke verdween het tankstation en maakte plaats voor een nieuw parkje met parkeergelegenheid. De mogelijkheid om te parkeren in voortuintjes werd door minstens 100 gezinnen geapprecieerd.

Van een mug een olifant?

Negatief was de commotie rond de MUG-dienst van het ziekenhuis. Het AZ Zeno krijgt er geen erkenning meer voor en dus moeten patiënten naar andere ziekenhuizen vervoerd worden. Vervelende situatie, zeker in de zomer. De oppositie verwijt burgemeester Ivan De Clerck, Open VLD, dat hij daar al zeven jaar van op de hoogte is en nu pas wild om zich heen schopt.

De politieke problemen tijdens de afgelopen zes jaar zorgden ook voor vertraging in enkele dossiers. Symbooldossier is dat van het nieuwe zwembad, dat 10 miljoen euro moet kosten, maar plots drie miljoen euro duurder bleek. N-VA ging niet akkoord met het nieuwe voorstel en zette coalitiepartner Open VLD het mes op de keel: 10 miljoen en geen cent meer. Het dossier zit nu in een impasse. Ook de ondergrondse parking op de Grote Markt loopt vertraging op, net als de vernieuwing van kinderspeeltuin King Beach.

Wie doet het met wie?

Ondanks de meningsverschillen lijkt een samenwerking tussen Open VLD van Ivan De Clerck (10 zetels) en N-VA van Daphné Dumery (6 zetels) de meest logische coalitie, als beide partijen de verkiezingen goed doorkomen. N-VA zou in dat geval minstens twee zitjes in het college hebben en dus ook meer slagkracht. SP.A mikt op nieuwe namen, om alle opties open te houden en ook CD&V heeft ambitie om mee te gaan besturen. Ook Groen, Vlaams Belang en de persoonlijke partij van Tanguy Veys, Beter Blankenberge, rekenen op zetels.

Meest gelezen