Wat staat er op het spel in Bocholt?

Via, een partij die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd opgericht en bestaat uit kandidaten van allerlei strekkingen, sloot na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 een coalitieakkoord met Nieuwe Unie. Daardoor ging de sjerp de eerste 3,5 jaar naar Jos Claessens (Nieuwe Unie), Stijn Van Baelen (VIA) is burgemeester tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Maar hij zou ook graag daarna burgemeester van Bocholt blijven.

Via heeft zijn verkiezingsprogamma opgebouwd rond 4 kernwoorden: verbinden, verzorgen, versterken en verrassen. De partij wil meer aandacht schenken aan plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook moet er meer aandacht komen voor inloophuizen, woonzorgcentra en assistentiewoningen. Versterken betekent meer aandacht hebben voor verenigingen en gezinnen, en verrassen zet de verrassende kanten van de gemeente zelf centraal.

Maar ook voormalig burgemeester Jos Claessens heeft de ambitie om nog eens burgemeester te worden. Volgens hem heeft de mening van de man in de straat hem over de streep gehaald om opnieuw op te komen als lijsttrekker bij Nieuwe Unie. Ook die partij wil in de toekomst meer aandacht voor de Bocholtenaren zelf. Na voorbije investeringen in infrastructuur, wil Nieuwe Unie nu ook initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat inwoners zich goed voelen in hun gemeente. 

Nieuwe partijen

De SP.A springt intussen mee op de kar van het succes van de plaatselijke partijen en startte met Samen, een partij waar kandidaten van alle strekkingen én onafhankelijken zich voor Bocholt kunnen inzetten. Lijsttrekker wordt huidig SP.A-raadslid Erik Vanmierlo. Voormalig SP.A-burgemeester en -gedeputeerde Jean-Paul Peuskens zal niet meer opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Hij blijft de partij wel steunen en wil ook jonge kandidaten in de toekomst met raad en daad blijven bijstaan. 

En ook Bocholt Beleeft is een nieuwe naam in het politieke landschap in Bocholt. Bocholt Beleeft wil zich vooral op het lokale focussen. Niet de politici vinden initiatiefnemers Toon Geusens en Annelies Bakos belangrijk, wel de toekomst van Bocholt en de Bocholtenaar en daarom moeten politici burgers meer laten participeren. 

Ten slotte komt ook NV-A op in Bocholt met lijsttrekker Leo Cardinaels. N-VA wil onder meer kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind, toerisme meer uitspelen als troef en wonen in Bocholt aantrekkelijker maken.

Meest gelezen