Wat staat er op het spel in Damme?

Of de verkiezingsuitslag in Damme grote verschuivingen zal brengen, is zeer de vraag. Al decennialang heeft CD&V er de volstrekte meerderheid, met in de voorbije legislatuur 17 van de 21 gemeenteraadszetels. De andere vier zijn voor oppositiepartij NV-A. Ook nu trekt huidig burgemeester Joachim Coens de CD&V+ lijst. Eén van de belangrijkste uitdagingen wordt de herinrichting en herbestemming van de site van het Sint-Janshospitaal in hartje Damme.

De belangrijkste realisatie van de voorbije legislatuur is de opening van De Stek, het nieuwe woonzorgcentrum in Sijsele dat het verouderde rusthuis in het centrum van Damme vervangt. Hoewel het gaat om een project van het OCMW, was het stadsbestuur toch nauw bij realisatie ervan betrokken.

Ook de vernieuwing van de rioleringen was een van de hoofdthema’s de voorbije jaren. Hoeke beet de spits af en daardoor bleef de kleinste deelgemeente van Damme moeilijk bereikbaar. Nu zijn gelijkaardige werken aan de gang in Oostkerke. Voor de verbinding Vivenkapelle-Moerkerke werd extra aandacht besteed aan de veiligheid van de fietsers.

Schipdonkkanaal en N49


Veel Dammenaars beschouwen het als een “overwinning” dat de plannen voor de aanleg van het Noorderkanaal (voor altijd?) in de ijskast zijn gestopt. Wat de weerslag hiervan voor de haven van Zeebrugge betekent, moet de toekomst uitmaken.

Sinds kort leeft bij enkele Dammenaars het besef dat bij de omvorming van de N49 tot volwaardige snelweg tussen Antwerpen en Knokke geen enkele afrit op het grondgebied van Damme is voorzien. Wie in de toekomst de stad wil bereiken, moet dan afrijden in Maldegem of Westkapelle. Daarnaast worden delen van de gemeente door de N49 van elkaar gescheiden en zullen die in de toekomst soms nog enkel via ventwegen met elkaar verbonden worden. De vraag rijst of de plannen nog kunnen worden aangepast.

Wie doet het met wie?


Of er na de verkiezingen op bestuursniveau in Damme iets zal veranderen, is de vraag. Misschien wel, want de voorbije maanden rommelde het binnen de plaatselijke CD&V. Enkele CD&V-raadsleden namen de voorbije maanden ontslag uit het partijbestuur en zetelden als onafhankelijken in de gemeenteraad. Zij nemen samen met enkele anderen met de verruimde partij Damse Belangen deel. CD&V zelf komt op als CD&V+ waarbij CD&V, Open VLD en onafhankelijken samen naar de kiezer gaan. Ook NV-A staat klaar om zich opnieuw aan de kiezer te presenteren.

Meest gelezen