Wat staat er op het spel in De Haan?

Politieke rust is niet meteen het handelsmerk van deze kustgemeente. Na een legislatuur die al woelig verliep, staan de politieke kopstukken nu verspreid over verschillende lijsten. Momenteel heeft Bewust 12 het voor het zeggen, met een absolute meerderheid. Maar er waren de laatste jaren ook heel wat onderlinge spanningen in het schepencollege.

Er is niet alleen in de zomer, maar elke dag vuurwerk in De Haan. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat de huidige bestuursploeg uiteen viel. Burgemeester Peter Breemersch trekt verder met Bewust, maar krijgt met Wilfried Vandaele, Open & N-VA, een stevige uitdager. Een van de grote thema’s lijkt inspraak en communicatie te worden.

Het versnipperde beleid in De Haan zorgde tijdens de tweede helft van de bestuursperiode voor een stilstand. De collega’s in het schepencollege slaagden er niet meer in om samen te besturen. Bij heel wat grote projecten werd bovendien te weinig gecommuniceerd met burgers en handelaars, wat tot veel ergernis leidde. Inspraak en communicatie staan in heel wat politieke programma’s dan ook bovenaan.

Duur wonen

De Haan ondervindt al enkele jaren druk van tweede verblijvers en senioren die naar de kust komen wonen. Daardoor worden woningen voor jonge gezinnen steeds duurder. Het blijft een uitdaging om ervoor te zorgen dat jongeren in hun eigen gemeente nog een woning kunnen kopen.

Toerisme is ook voor De Haan dé economische motor. Er zijn de voorbije jaren heel wat nieuwe en gesmaakte projecten opgestart. Het niveau van de strandbeleving was in het verleden weliswaar al voer voor discussie. Er kan zeker een tandje bijgestoken worden.

Momenteel gaat de straatverlichting ’s nachts uit - een maatregel die nog altijd niet warm wordt onthaald door veel inwoners. Er gaan dan ook stemmen op om de maatregel terug te schroeven.

Wie doet het met wie?

Burgemeester Peter Breemersch gaat verder met Bewust en trok naast enkele getrouwen veel nieuwe gezichten aan. Wilfried Vandaele kan rekenen op de steun van Marleen Schillewaert-Vercruyce, Rudi Cattrysse en Kurt Beirens. De formatie heet OPEN & N-VA, en verenigt leden van Lijst Burgemeester, Samen en N-VA.

Marleen De Soete begon een eigen project samen met CD&V en zo werd de nieuwe lijst Vooruit! opgericht. Ook Groen komt deze verkiezingen op. En opvallende nieuwe gezichten zijn ondernemers Pieter De Bleeker en Bart Eerebout die anders: beter oprichtten.

Versnippering

De politieke kopstukken staan verspreid over verschillende lijsten, het heeft er dus alle schijn van dat ze straks veroordeeld zijn tot samenwerking. De vraag is in hoeverre Bewust zal lijden onder de moddergevechten in het verleden. En of Wilfried Vandaele, die enkele grote stemmenkanonnen kon binnenhalen, daarvan zal profiteren? De voorbije decennia is het amper gelukt om een legislatuur uit te doen zonder figuurlijk bloedvergieten. Afwachten of er dit keer wél een hechte bestuursploeg aan de start verschijnt. 

Meest gelezen