Wat staat er op het spel in Dentergem?

“Rustige vastheid”, het mogen dan de woorden zijn van Herman Van Rompuy, ze gelden al jaren voor de politiek in Dentergem. Meerderheidspartij Eendracht zit er stevig in het zadel en ook burgemeester Koenraad Degroote lijkt een vaste waarde. Hij draagt al dertig jaar de sjerp, maar houdt de vinger aan de pols. In de huidige legislatuur zorgt oppositiepartij Focus8720 voor enig weerwerk. Maar een machtswissel zit er volgens de verwachtingen niet meteen in.

Een van de paradepaardjes van deze legislatuur is het gloednieuwe archiefgebouw in de Baljuw Vermeulenstraat. In het gebouw is plaats voor historische documenten en archiefdata van de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken. Ook het oude nonnenklooster werd aangekocht. Dat maakte plaats voor 48 assistentiewoningen en een dienstencentrum. De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Scoebidoe kon dan weer terecht in het voormalige CM-gebouw, dat de gemeente opkocht. Daardoor kon de werking uitbreiden en blijft ze ook verzekerd.

Ook op vlak van wegenwerken is er veel gebeurd. Zo werd de dorpskern van Oeselgem helemaal heringericht en vonden er ook wegenwerken in Markegem plaats. Wachten blijft het op de komst van een nieuwe KMO- en woonzone tussen de Statie- en Gottemstraat, waardoor een nieuwe verbindingsstraat wordt aangelegd. Die zou wat zwaar verkeer uit het centrum kunnen weghouden.

Geldzaken

Dentergem klopt zich trots op de borst dat het één van de zeven Vlaamse gemeentes is die schuldenvrij zijn. Een prestatie die in tijden van besparingen en afslankingen opvalt en waar burgemeester Degroote geregeld trots naar refereert. Wel een financiële domper is de nog hangende rechtszaak die de gemeente inspande tegen de failliete Optima-bank. Ze heeft nog een banktegoed van 1,3 miljoen euro die het via juridische weg wil recupereren.

Wie doet het met wie?

Dentergem telt twee politieke blokken en het ziet er niet naar uit dat daar vlug van afgestapt zal worden. Eendracht, de partij van burgemeester en N-VA-kamerlid Koenraad Degroote, heeft er de absolute meerderheid (12 op 19 zetels). In de vorige legislatuur was er met Stap 4 al een oppositiepartij, maar die viel door interne strubbelingen uit elkaar.

Bij de verkiezingen van 2012 kwam nieuwe partij Focus8720 (onafhankelijken en SP.a) voor het eerst op. Die trachtte kritisch waar nodig en opbouwend waar mogelijk te zijn. Ze hekelde vaak het gebrek aan respect voor de gemeenteraad en onthield zich daarom bij bepaalde beslissingen.

Veel versnippering is er dus niet in Dentergem. De verwachting is dat er na de verkiezingen niet meteen verandering komt in de huidige machtsverhoudingen.

Meest gelezen