Wat staat er op het spel in Dilsen-Stokkem?

Blijft Lydia Peeters de blauwe burgemeester van Dilsen-Stokkem? Of slagen CD&V, N-VA, en de nieuwe partij VoorU erin om een wig te drijven in de VLD-Vooruit-coalitie? En welke thema’s moeten dan bespeeld worden?

Wonen, werken en welzijn, dat zijn de drie pijlers waarmee de VLD in 2012 de burgemeesterssjerp mocht opeisen. Er kwamen talrijke verkavelingen, er was een woonbeleid om jonge gezinnen in Dilsen-Stokkem te laten wonen. Er werd heel wat geïnvesteerd in de drie bedrijventerreinen, en er werd ingezet op welzijnsinitiatieven voor jong en oud, voor sportievelingen, voor iedereen.

Te veel baksteen, zegt N-VA’er Dirk Slaets: ”Waar Mevrouw Beton een perceeltje vindt, wordt het verkocht. Eenmalige opbrengsten voor de stad, maar waar moeten kinderen nog ravotten? Wij zijn toch geen grootstad? Waar kunnen hangjongeren nog “hangen”? De straat is te gevaarlijk, en de weiden worden volgebouwd. Anderzijds staan zoveel gemeentelijke gebouwen leeg, waar je toch ook iets mee kan doen voor de jeugd?”

Natuur en cultuur

Toch is er wél veel groene ruimte, zegt Koen Sleypen van Vooruit: “In Negenoord werd vroeger gebaggerd. Nu is het een natuurpark met 75.000 wandelaars per jaar. Ook Elen, Bergerven, onze groene long aan de Rijksweg, het stadspark, zijn prachtige open ruimtes. En als we inderdaad wat aren kwijt zijn, er kwamen hectaren groen voor in de plaats.”

Pal in het centrum ligt nog zo’n open ruimte, weet CD&V’er Jan Geuskens: “Daar lag het eerste cultureel centrum van Vlaanderen. Afgebroken zonder alternatief. Wij hebben voorgesteld om er parkeergelegenheid te bouwen voor de aangrenzende scholen. Maar men zou er een wedstrijd uitschrijven voor de bouw van assistentiewoningen. Helaas met te weinig reactie, zodat we nu zitten met het bekende resultaat.”

Toch komt er een oplossing aldus Lydia Peeters: ”In 2008 hebben we via het RUP Centrumplein een locatie voorzien voor een multifunctioneel cultuurcentrum, waarvan de aangrenzende scholen en het verenigingsleven gebruik kunnen maken. En op de locatie aan de Rijksweg komen een 30-tal ouderenwoningen met dienstverlening.” Alleszins te weinig zegt huisarts Slaerts: “Ik kom bij veel bejaarden en zie de vereenzaming hand over hand toenemen. Die ouderen in de kerkdorpen raken ook niet tot in het centrum. Daar moeten we absoluut en actief werk van maken.”

Luister naar de bevolking

De huidige oppositie wil in de toekomst de hele communicatie anders aanpakken, zeggen zowel Slaets als Geuskens: “Het gevoel leeft dat de meerderheid niet luistert naar de bevolking. Er is te weinig overleg. Te veel top-down. Als je adviesraden opricht, moet je ook iets doen met dat advies. En dat niet naast je neerleggen. Als je nu ziet dat het dagelijks bestuur van de culturele raad collectief ontslag neemt, dan weet je waar wij op gaan inzetten: inspraak.”

De huidige meerderheid gaat dan weer voluit voor toerisme. Sleypen: “Met de komst van Terhills moeten wij ervoor zorgen dat we die toerist, via een globaal doordacht fietspadenplan, naar onze horecamensen krijgen. En inderdaad, De Wissen moet daarvoor dringend vernieuwd worden. En nog één ding: wij hebben een diervriendelijke lijst. Wij willen ons sterk maken om terug een asiel te krijgen, in Dilsen Stokkem of tenminste in het Maasland.”

Meest gelezen