Wat staat er op het spel in Glabbeek?

Na de fusies van 1976 zwaaide CVP/CD&V tientallen jaren de plak in Glabbeek. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 kwam daar verandering in. Na jaren harde oppositie haalde de Dorpspartij van huidig burgemeester Peter Reekmans 30 pocent van de stemmen. Samen met de kleine SP.A werd een coalitie gevormd. De vraag is of de Dorpspartij na 14 oktober nog een coalitiepartner nodig zal hebben. Zijn no-nonsensebeleid maakte Peter Reekmans de afgelopen zes jaar erg populair. 

Maar ook de oppositie biedt weerwerk. Een thema dat de gemoederen hoog laat oplaaien zijn bijvoorbeeld de buurtwegen of trage wegen. Het bestuur wil ze laten schrappen, maar de oppositie wil niet weten van de afschaffing. De discussie over de voetwegen vertraagt ook andere dossiers. Zo loopt buurtweg nr. 18 over het vroegere militaire domein en ook op de plaats waar Herstelbedrijf Hageland een revalidatiecentrum wil bouwen. Op de Baekveldsite loopt dan weer buurtweg nr. 38.

Voorrang van rechts

De meest opmerkelijke beslissing van de afgelopen zes jaar is wellicht de afschaffing van de voorrang van rechts over het volledige grondgebied van Glabbeek. Tegen het advies van VIAS, het vroegere BIVV in, keurde de gemeenteraad de beslissing goed. Gelauwerd omdat het gevaarlijke situaties (voorrang verlenen waar je 70 mag rijden) oplost, verguisd omdat het bestuurders toelaat sneller te rijden dan wettelijk mag. Maar volgens burgemeester Reekmans is het aantal ongevallen door de ingreep duidelijk gedaald. Nog inzake verkeersveiligheid komt er dit jaar nog trajectcontrole op de Tiensesteenweg (N29). Dit moet de kernen van Glabbeek en Bunsbeek veiliger maken. Een aantal schoolomgevingen werd opgefrist en beter beveiligd.

Het gemeentebestuur heeft aangegeven dat het hele patrimonium voor 2019 asbestvrij zal zijn. Er werd al werk gemaakt van de gemeenteschool, het gemeentehuis en het KSA-lokaal. Verder willen ze het volledige domein De Vaint asbestvrij maken en in één van de loodsen de gemeentelijke evenementenhal onderbrengen.

Onder de huidige coalitie ging de financiële situatie er op vooruit. Volgens burgemeester Reekmans zitten er aan het einde van de legislatuur dubbel zoveel middelen in de spaarpot dan in het begin. De schuld per inwoner zou in Glabbeek (770 euro per inwoner) fors lager liggen dan het Vlaams gemiddelde (1371 euro per inwoner.)

Wie doet het met wie?

Burgemeester Peter Reekmans is populair in Glabbeek. Zo haalde hij bij de vorige verkiezingen 711 voorkeurstemmen, bijna een vijfde van het totale aantal. De grote vraag is in in welke mate de Dorpspartij de verkiezingen zal winnen. Een ding staat vast: een samenwerking met SamenGroen zit er niet in. De vele spanningen tussen de twee partijen hebben een diepe kloof geslagen.

SamenGroen brengt met acteur en zanger Roel Vanderstukken wel een bekende naam in stelling. Hij onderschrijft de visie van de partij voor meer dialoog met de bevolking, een betere verkeersveiligheid en het duurzaam ondernemen. Ook zijn vader Wannes en moeder Anita Van Nerum stellen zich kandidaat. Wannes zetelt al in de gemeenteraad, Anita in de OCMW-raad. Roel vanderstukken staat 15de op de lijst van SamenGroen.

De socialisten komen in Glabbeek op onder de naam SP.A-plus. Zij pleiten voor een sociaal, duurzaam en nabij bestuur en zien geen graten in de voortzetting van de coalitie met de Dorpspartij. In de huidige coalitie levert de SP.A twee schepenen.

 

Meest gelezen