Wat staat er op het spel in Halen?

De Halenaar kan bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober een keuze maken uit 4 lijsten, van huidige coalitiepartijen CD&V en SP.A en van oppositiepartijen N-VA en Open VLD. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalde CD&V een absolute meerderheid maar ging uiteindelijk toch een coalitie aan met SP.A.

Huidig CD&V-burgemeester Erik Van Roelen was ervan overtuigd dat er door een coalitie met de SP.A meer gerealiseerd kon worden voor Halen. Belangrijke dossiers konden volgens hem op die manier op Limburgs en Vlaams niveau beter opgevolgd worden. Door de samenwerking, ook met Open VLD, is Halen er enkele jaren geleden bijvoorbeeld in geslaagd het Helmenpark naar Halen te halen. 

De afspraak was dat CD&V de burgemeester leverde, de voorzitter van het OCMW en 3,5 schepenmandaat. SP.A nam het voorzitterschap van de gemeenteraad op zich en leverde één schepen gedurende drie jaar. Dat werd Mark Adriaens. Die werd een jaar eerder dan gepland al vervangen door Guy Mertens. Mertens wordt ook lijsttrekker voor de SP.A-lijst in oktober.

CD&V

CD&V wil op de eerste plaats dat Halen een plaats blijft waar het goed is om te wonen. Daarom wil de partij in een volgende legislatuur een zorgcampus ontwikkelen, op zoek gaan naar uitbreidingsmogelijkheden voor het gemeentelijk en vrij onderwijs, de markt herinrichten en een aantal verenigingen een nieuwe en betere locatie geven.

N-VA en Open VLD

N-VA, met lijsttrekker Wim Vanderbruggen, en Open VLD, met lijsttrekker Rudy Marcoen, zijn het erover eens dat het opgaan van de politiezone West-Limburg in het veel grotere Limburg Regio Hoofdstad, voor meer slagkracht heeft gezorgd. Maar ze vinden wel dat er te weinig blauw op straat is en dat er meer nood is aan wijkagenten.

Open VLD wil ook een heraanleg van het marktplein van Halen. Die renovatie moet volgens de partij gekoppeld worden aan een herinrichting van de schoolomgeving. Ook het Raubrandplein, waar nu auto's parkeren, moet volgens de liberalen dringend verfraaid worden.  

NV-A wil onder meer de communicatie met de burger verbeteren en die burger ook meer inspraak geven. Ook moet er volgens de partij meer aandacht gaan naar de kwaliteit van wegen en fietspaden in de gemeente. En ten slotte moet het bestuur de oprichting van BIN- en Whatsapp-groepen stimuleren omdat die de veiligheid in de eigen buurt kunnen verhogen.

Meest gelezen