Wat staat er op het spel in Herne?

Herne, het groene kwadrant van het Pajottenland, is net als de buurgemeenten Bever en Galmaarden een CD&V-bastion. In Herne is het overwicht van de partij wel heel erg groot, met nauwelijks één oppositielid op 17 gemeenteraadsleden. Een duidelijk mandaat van de kiezer voor het vernieuwende beleid van burgemeester Kris Poelaert, zegt de één. Een politiek ongezonde toestand omdat er zonder oppositie nooit weerwerk is, zegt de ander.

Over één ding zijn vriend en vijand in Herne het eens:  Kris Poelaert is een burgemeester uit de duizend. Het was nochtans niet de bedoeling dat hij in 2001 zijn vader Pierre als burgemeester zou opvolgen. Maar al gauw bleek de politieke flair in zijn genen te zitten. Kris Poelaert zette Herne letterlijk opnieuw op de kaart en moderniseerde grondig zijn gemeente.

Sport, wegen en een klooster

De ietwat ingedommelde boerenparochie herleeft sindsdien op vlak van sport en cultuur.  Het wegennet werd vernieuwd, net als de werking van de gemeentelijke administratie. Samen met de buurgemeenten Bever en Galmaarden werd ook een brandweerpost gebouwd, nog voor de zonevorming.  En Herne heeft met de aankoop van het oude klooster van de Dominicanessen een uniek centrum voor sociale en culturele activiteiten in handen gekregen.

Kris Poelaert, die ook provincieraadslid is, spreekt zijn inwoners met de voornaam aan.  Hij is altijd bereikbaar en probeert voor iedereen een gepaste oplossing te verzinnen. Maar door die aanspreekbaarheid domineert hij ongewild het politieke toneel in Herne en staan de andere leden van het schepencollege wat in zijn schaduw.

Wie doet het met wie?

De oppositie heeft de nodige lessen getrokken uit de vorige verkiezingen. Zij komt op met een kartellijst, in een poging om zetels te winnen. Onder de noemer Kwadrant Plus groepeert de lijst mensen van Open VLD, SP.a en Groen. De lijst werpt zich niet op als tegenstander, maar als alternatief voor wie zich niet vindt in het beleid van de CD&V-meerderheid. Kwadrant Plus voert campagne met de pop van een koorddanser, met daaronder de slogan “voor meer evenwicht in de politiek”.

De lijst van N-VA telt slechts vijf kandidaten. Maar toch wil de partij opkomen om het overwicht van de CD&V, dat ze ‘democratisch niet gezond’ noemen, te counteren. Naast lijsttrekker Jonas De Boeck valt ook de naam van Maurits van Liedekerke op. Hij is oud-journalist, dichter én ereburger van Herne.

Foto: Yosephus (CC BY-SA 2.5)

Meest gelezen