Wat staat er op het spel in Heusden-Zolder?

Heusden-Zolder heeft een chaotische legislatuur achter de rug en met 9 partijen rukken de kandidaten ook alweer in gespreide slagorde op richting verkiezingen. Ruzies en discussies waren er van de verkiezingsavond 2012 tot aan de vooravond van de verkiezingen van 2018.

Het begon al op avond van de verkiezingen waar de N-VA een klinkende overwinning behaalde. Ze ging een coalitie aan met de lokale lijst NHZ, Open VLD en SP.A.  Ondertussen ontstond binnen de N-VA onenigheid over de burgemeesterssjerp, die geclaimd werd zowel door lijsttrekker Bruno Buyse als lijstduwer Mario Borremans (1.000 voorkeurstemmen meer). Borremans won het pleit. Maar het bleef rommelen binnen de meerderheid, vooral doordat Buyse – die ook projectontwikkelaar was – volgens enkele collega-schepenen aan belangenvermenging zou doen. Onder druk van de coalitiepartners nam Buyse ontslag als schepen.

Maar de spanningen binnen de N-VA bleven. Burgemeester Borremans en schepen Lode Schops stapten samen met een aantal raadsleden uit de partij. Door de ruzie belandde de N-VA feitelijk in de oppositie, ze bleef wel haar OCMW-voorzitter en schepen behouden, maar hun bevoegdheden werden afgenomen. In het laatste jaar stapte ook Open VLD – de enige mandataris was gemeenteraadsvoorzitter – uit de meerderheid. Later is nog een deel N-VA-leden opgestapt en heeft N-VA-nationaal Bruno Buyse uit de partij gezet. En dit jaar hield ook OCMW-voorzitter Elke Gijbels het voor bekeken en richtte een eigen partij op.

Een nieuw kluwen

De verkiezingen lijken een opnieuw een kluwen van partijen en kartels te worden. De eerst afgescheurde N-VA-leden nemen deel met een eigen lijst GOED, aangevuld met leden van andere partijen, onder meer van NHZ, dat het voor bekeken houdt. Een tweede deel is gestart met Voluit Heusden-Zolder. Open VLD heeft haar lijsttrekker bij Vlaams Belang weggehaald. CD&V vormt dan weer een gezamenlijke lijst met Groen. Daarnaast komen nog de N-VA, de SP.A, Vlaams Belang en de lijst ROEL op. Vorige keer namen twee Turkse lijsten deel aan de verkiezingen, daar ziet het deze keer niet naar uit.

Als belangrijkste verwezenlijkingen kan de huidige ploeg uitpakken met de bouw van het nieuwe cultuurcentrum, dat volgend jaar opengaat in een oud mijngebouw. Ook de invulling van de andere beschermde mijngebouwen ligt vast. Daarnaast slaagde de gemeente erin om na jarenlange verwaarlozing door privé-eigenaars het domein Bovy weer in handen te krijgen en op te kalefateren.

Leegloop

In Zolder-Centrum stoot de meerderheid op veel protest tegen de leegloop. Daar verdween al het CVO, het zwembad is gesloopt, het cultuurcentrum verhuist binnenkort en ook de sluiting van de sporthal dreigt in de komende jaren. Dat hangt samen met een totaalplan voor de sportinfrastructuur waarbij verschillende oudere sporthallen zullen verdwijnen en vervangen worden door binnenterreinen op de overdekte wielerpiste. Maar de bouw van die wielerpiste is jaren onzeker geweest, pas begin september is de knoop definitief doorgehakt met 2023 als openingsjaar.

In de laatste maanden van deze legislatuur werd het beleid dan nog geconfronteerd met een rapport van Audit Vlaanderen. Bij de restauratie van een mijngebouw voor het CVO en ZLDR Luchtfabriek – gestart in de vorige legislatuur – bleken procedurefouten gemaakt te zijn, onder meer bij extra vergoedingen aan ambtenaren. Vooral de geheimhouding van het rapport leidde tot enorme spanningen en ruzies tussen meerderheid en een deel van de oppositie.

Meest gelezen