Wat staat er op het spel in Houthalen-Helchteren?

In Houthalen-Helchteren heeft de coalitie van SP.A-Groen en CD&V een woelige legislatuur achter de rug, met moeilijke dossiers en een harde oppositie. Die oppositie heeft zich ondertussen gehergroepeerd. En intussen blijft de Noord-Zuidverbinding de politiek in Houthalen-Helchteren achtervolgen. 

Houthalen-Helchteren sleept historisch een aantal moeilijke dossiers rond milieu en mobiliteit met zich mee waar het zelf dikwijls weinig vat op heeft. Zo is de afwerking van de Noord-Zuidverbinding ook de afgelopen 6 jaar weer geen meter opgeschoten en ligt de discussie tussen voor- en tegenstanders van tunnels en omleidingsweg weer breed open. Ondertussen staat het verkeer vanuit of naar Noord-Limburg in de ochtend- en avondspits bijna stil in de buurt van het kruispunt in Helchteren.

Daarnaast heeft de geurhinder rond de Remostortplaats weer de kop opgestoken nu de eerste proeven en voorbereidingen worden gedaan voor het ‘Closing the Circle Project’, om het afval weer op te graven, deels te verbranden tot recyclagemateriaal en daarbij groene energie op te wekken. Al heel het jaar 2018 zijn er klachten vanuit de wijken Lillo en Lindeman. Met wetenschappelijke steun vanuit de VITO probeert de gemeente de oorzaak van de geurhinder in kaart te brengen, tot nu toe zonder concreet resultaat.

Meulenberg

In de probleembuurten zoals Meulenberg en Houthalen-Oost is het tegenwoordig relatief rustig, hoewel de inwoners in Houthalen-Oost blijven aandringen op een aanpak van het vandalisme en een opfrissing van de wijk.

De zware rellen in Meulenberg in oktober 2013 brachten Houthalen-Helchteren negatief in het nationale nieuws. Het leidde tot een taskforce. De politie van Houthalen-Helchteren fuseerde met de grote zone rond Genk. De afgelopen jaren werden bij meerdere acties klappen toegebracht aan het drugsmilieu, en tegelijk werden de verouderde woontorens gesloopt om plaats te maken voor modernere huizen en appartementen.

Houthalen-Helchteren heeft verschillende vakantieparken. Maar naast toeristische troeven zijn dat ook zorgenkinderen. Er waren problemen met de horecazaken op Kelchterhoef, buurtbewoners van het recreatiepark in Houthalen-Oost die niet te vinden waren voor de uitbreiding en onduidelijkheid rond Hengelhoef dat verschillende keren van eigen veranderde.

Harde oppositie

De meerderheid van SP.A en CD&V onder leiding van de socialist Alain Yzermans heeft de afgelopen legislatuur met een harde oppositie te maken gehad. Toch was ook binnen de oppositie niet alles koek en ei. N-VA-boegbeeld Peter Timmermans werd gevraagd op te stappen omdat zijn visie op de Noord-Zuid botste met de nationale partij. Meteen werd hij gevolgd door een hele groep raadsleden en bestuursleden. Ook S&D legde de meerderheid geregeld het vuur aan de schenen.

Meer nog, er werd een klacht bij Audit Vlaanderen ingediend tegen de bouw van het Mijnpark en het NAC, het administratief centrum. Het auditrapport bevestigde dat een aantal regels rond openbare aanbestedingen niet correct waren gevolgd of omzeild en het deed een aantal deontologische aanbevelingen. De gemeente maakte daarop een plan van aanpak om fouten in de toekomst te vermijden en voor meer transparantie in het bestuur.

Veel partijen

De kiesstrijd kondigt zich in ieder geval boeiend aan in Houthalen-Helchteren. Naast de meerderheidspartijen SP.A-Groen en CD&V nemen ook N-VA, Vlaams Belang en PVDA deel. Er is de nieuwe lijst Buur, waarin oppositiepartijen S&D en Open VLD elkaar de hand reiken en waarop ook schepen Eefje Van Wortswinkel (ex-SP.A) een plaats krijgt. Het is ook uitkijken naar de lijst van Be.One, de partij onder impuls van Dyab Abou Jahjah.  Ten slotte is Peter Timmermans in september nog met een nieuwe lijst op de proppen gekomen die hij vormt samen met Ludo Vanoppen, sinds jaar en dag tegenstander van de omleidingsweg.

 

Meest gelezen