Wat staat er op het spel in Kinrooi?

In 2012 nam Jo Brouns (CD&V) de sjerp van zijn vader Hubert Brouns over. En zowel meerderheid als oppositie zijn het er over eens dat hij als burgemeester degelijk werk heeft geleverd. CD&V vindt ook dat ze deze legislatuur constructief kon samenwerken, zowel met coalitiepartner SP.A als met de oppositiepartijen N-VA en Open VLD. Maar die laatste partij trekt nu als Gemeentebelangen naar de kiezer. Een leefbaar Kinrooi, veiligheid en de discussie rond enkele prestigeprojecten: dat is de inzet van de komende verkiezingen.

Het landelijke Kinrooi, in een uithoek van Limburg leefbaar houden, dat wordt door alle partijen als thema naar voren geschoven. SP.A wil nog meer betaalbare bouwgronden in de verschillende deelgemeenten. CD&V verwacht veel van de uitbouw van Agropolis, het onderzoekscentrum voor de landbouw. Want door lokale jobs kan je jonge gezinnen in de gemeente houden. En dan is een tweede auto misschien overbodig.

Maar Gemeentebelangen vindt dat er dan ook werk gemaakt moet worden van betere fietspaden en stelt voor om de trage wegen, die nu bijna overal verdwenen zijn weer open te maken zodat fietsers en wandelaars de drukke wegen kunnen vermijden. De partij vindt ook dat er in elke dorp weer voor- en naschoolse kinderopvang moet zijn.

Prestigeprojecten

N-VA heeft bedenkingen bij de grote projecten van de afgelopen jaren: het ontmoetingscentrum De Stegel en een nieuwe sporthal in Kinrooi, met grote cafetaria's die niet zo veel volk lokken. Terwijl het grote gezondheidspark met een hotel en wellness aan de Steenberg er niet komt. Nochtans was dat zes jaar geleden de grote verkiezingsbelofte van CD&V. Er zal nu een heel afgeslankte versie gebouwd worden door een privé-investeerder.

Veiligheid

Het drukke verkeer op de gewestwegen, het vele internationale vrachtverkeer dat passeert en het ontbreken van fietspaden langs de gewestwegen, het zijn voor alle partijen pijnpunten waar ze werk van willen maken.

En ook in Kinrooi ergeren de inwoners zich aan zwerfvuil. Het huidige bestuur wil daarom nu toch GAS-boetes invoeren en met extra camera's de pakkans verhogen.

Vergrijzing

De wekelijkse dorpsrestaurants in de verschillende deelgemeenten zijn een succes. En CD&V wil nog een stap verder gaan en een mobiel dienstencentrum oprichten dat één keer per week naar de deelgemeenten komt. Mensen zouden daar dan terechtkunnen voor bijvoorbeeld schoonmaakhulp of voor een informatievergadering over het nieuwe erfenisrecht.

Meest gelezen