Wat staat er op het spel in Kortenaken?

Samen met N-VA wist het kartel Open VLD-GBL in 2012 een wel erg nipte meerderheid op de been te brengen in Kortenaken. Het kartel deelde het burgemeesterschap mooi op, drie jaar voor André Alles, drie jaar voor Patrick Vandijck. Meteen keek CD&V tegen een oppositiekuur aan, maar de partij wil met haar ex-burgemeester Stefaan Devos opnieuw een gooi doen naar het bestuur in Kortenaken.

De meerderheid in Kortenaken gaat prat op de (her)aanleg van  wegen en voet- en fietspaden. Het leverde de gemeente de titel van ‘sympafietste gemeente van Vlaams-Brabant 2017’ op. Ook de sporthal in Waanrode werd in gebruik genomen.

Zuinig beleid of meevaller?


De meerderheid pronkt ook met een afbouw van de schuld. Die is gedaald van 1500 euro per inwoner tot minder dan 1000 euro per inwoner. De meerderheid gaat daarbij prat op het zuinige beleid. Zo zijn er geen leningen aangegaan en werd voor elk dossier grondig het nut overwogen.

Volgens de oppositie is de afbouw van de schuld eerder een meevaller. Samen met de buurgemeenten heeft Kortenaken het waterleidingsnet verkocht. Kortenaken behoorde vroeger tot de Intercommunale Watermaatschappij, maar die maatschappij werd overgenomen door De Watergroep. Dat leverde de gemeente een bedrag van 2,5 miljoen euro op, een stevige meevaller voor de begroting.

Wie doet het met wie?


Het kartel Open VLD-GBL mikt voor de volgende legislatuur op de formule van de aflopende bestuursperiode: het verdelen van het burgemeestersambt. Lijsttrekker André Alles de eerste helft van de legislatuur, in de tweede is het aan huidig burgemeester Patrick Vandijck die de derde plaats op de lijst krijgt.

Bij coalitiepartner N-VA voert eerste schepen Niels Willems opnieuw de lijst aan.

Bij de oppositie rekent CD&V opnieuw op ex-burgemeester Stefaan Devos als kandidaat voor de driekleurige sjerp. CD&V speelt hem wel als tandem uit met Kristof Mollu, de fractieleider in de gemeenteraad.

SP.A-plus kiest als enige partij voor een vrouw op de eerste plaats. Ondanks het electorale verlies van twee zetels in 2012 voert ex-schepen Griet Vandenwijngaerden opnieuw de lijst aan.

Meest gelezen