Wat staat er op het spel in Kortessem?

Kan burgemeester Tom Thijsen (CD&V) zijn coalitie met N-VA voortzetten? Of herovert Open VLD na zes jaar oppositie opnieuw de macht? Dat wordt wellicht de inzet in Kortessem. Voor het eerst doen er trouwens vijf partijen mee aan de verkiezingen in Kortessem. Naast SP.A dingt nu ook de Dorpspartij mee naar de gunst van de kiezer.

Het gemeentebestuur zette de voorbij zes jaar vooral in op de afbouw van de schulden. Kortessem had per inwoner 2.400 euro schuld en was daarmee een van de koplopers in Vlaanderen. De schuldenlast is volgens de meerderheid intussen met 800 euro per inwoner gedaald en daarmee is de erfenis van 24 jaar bestuur door Open VLD uitgewist.

Echt grote investeringen zijn er dan ook niet gebeurd. Volgens oppositiepartij Open VLD heeft de coalitie van CD&V en N-VA alleen maar projecten afgewerkt die zij voordien in de steigers hadden gezet. Zoals de bouw van een tweede sporthal en een nieuwe school in Vliermaalroot.

Het gemeentebestuur zette ook in op de digitalisering van haar diensten. Inwoners kunnen heel wat formulieren online aanvragen en in orde brengen. De openingsuren van het gemeentehuis zijn wel ingeperkt en er wordt veel op afspraak gewerkt. Wat Open VLD dan weer een minpunt vindt.

De huidige coalitie zette ook sterk in op de uitbreiding van het woonaanbod voor onder meer eengezinswoningen, woningen voor bejaarden en mensen met een beperking.

Het mobiliteitsprobleem in het centrum van Kortessem is nog niet aangepakt. De twee drukke gewestwegen slibben er dicht. Het gemeentebestuur moet naar eigen zeggen wachten op het Agentschap Wegen en Verkeer. Pas dan kan er begonnen worden met de eigen plannen voor de herinrichting van het centrum. Dat is trouwens de grootste ambitie als het huidige bestuur een tweede mandaat van de kiezer krijgt.

Wie trekt de lijsten?

CD&V trekt opnieuw met burgemeester Tom Thijsen als lijsttrekker naar de kiezer. Zijn partij  haalde de vorige keer 6 zetels.  Coalitiepartner N-VA pakt opnieuw uit met Luc Dullaers op de eerste plaats. De partij haalde in 2012 vier zetels. De twee partijen zien een tweede coalitie wel zitten en willen na zes jaar besparen Kortessem uitbouwen tot duurzame en fietsvriendelijk gemeente. 

Bij Open VLD  staat Marie-Paule Vandormael  opnieuw op de eerste plaats, oud-burgemeester Hugo Philtjens duwt opnieuw de lijst. De partij heeft de ambitie om opnieuw de gemeente te besturen en wil terug aanknopen bij de plannen van zes jaar geleden.

Ook SP.A pakt uit met een vrouw op de eerste plaats. Ellen Houbrechts neemt de fakkel over van Willy Claes, de enige verkozene van de partij in 2012.  

De Dorpspartij ten slotte is nieuw in Kortessem. Lijsttrekker is Marc Van Asch, zijn vrouw Fabienne Knuts  duwt de lijst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 stonden beiden nog op de lijst van Leefbaar Hasselt. In 2006 was Van Ach lijsttrekker voor Vlaams Belang in Hoeselt maar stapte over naar  Lijst Dedecker.

Meest gelezen