Wat staat er op het spel in Leopoldsburg?

Kinderarmoede, leegstand en verkeersveiligheid: dat zijn de problemen waar het nieuwe stadsbestuur zijn schouders onder zal moeten zetten, en elke partij zet er dan ook op in. Burgemeester en nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke, wie soms verweten wordt dat hij zich te weinig in zijn thuishaven laat zien, wil alvast graag opnieuw burgemeester worden.

Bij sommige inwoners hoor je dat de burgemeester zich door zijn mandaten in Brussel in zijn thuishaven even weinig laat zien als de mensenschuwe wolven Naya en August, die Leopoldsburg als nieuwe woonplaats hebben uitgekozen. Maar in het massaspektakel de Groote Rappel, waarin de geschiedenis van Leopoldsburg werd geëvoceerd, speelde Beke wel zelf mee. “Het was één van de vele organisaties waar we als gemeente onze schouders onder zetten, precies om de sociale cohesie te versterken.”

Schuldvermindering

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de cijfers in Leopoldsburg. “We zijn erin geslaagd de schuld met 7% te verminderen en toch een heel aantal investeringen door te voeren,” zegt burgemeester Wouter Beke. Zo is de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in gang gezet, er kwam een nieuw gemeentehuis, 2 extra vestigingen van de  buitenschoolse kinderopvang en nieuwe fietspaden. Onveiligheidsgevoelens werden bestreden door de criminaliteit met 40% terug te dringen en door motorbendes aan te pakken.

Er was ook heel wat te doen voor de transformatie van de militaire domeinen. Gronden en gebouwen van het leger kwamen leeg te staan door de reorganisatie en afslanking bij defensie. Daar heeft de gemeente naar eigen zeggen haar werk achter de rug en een voorstel tot onteigening aan defensie gedaan. De bal ligt nu in het legerkamp.

De CD&V-SP.A-coalitie van Wouter Beke kreeg te maken met een oppositie – waarin de N-VA veruit de grootste fractie vormt – die zich doorgaans constructief opstelde. De N-VA drong wel aan op een betere klachtenprocedure en een harde aanpak van de straatracers, waarvoor ze gehoor vond bij de meerderheid.

Toch blijft Leopoldsburg ook nog kampen met een aantal problemen. Zo behoort het samen met de mijngemeenten tot de koplopers in de kinderkansarmoede in Limburg, het gemiddeld inkomen ligt ook vrij laag. En daarnaast is er veel leegstand in de handelspanden, ondanks maatregelen zoals de invoering van een leegstandsheffing en een strategisch-commercieel plan. De verdere aanpak van die problemen samen met een betere mobiliteit en verkeersveiligheid zijn dan ook programmapunten die bij zowat elke partij terugkomen.

Meest gelezen