Wat staat er op het spel in Leuven?

Leuven krijgt dit najaar na bijna een kwarteeuw een nieuwe burgemeester. Louis Tobback, die dit jaar 80 is geworden, geeft de sjerp door aan iemand anders. Als het van SP.A Leuven afhangt, wordt Mohamed Ridouani de nieuwe burgemeester. Maar dat is buiten N-VA gerekend dat Lorin Parys naar voor schuift om de plaats van Tobback in te nemen. Of zal Carl De Vlies van CD&V, coalitiepartner van SP.A, met de sjerp gaan lopen? 

Onder de laatste legislatuur van Tobback heeft Leuven een grondige renovatie ondergaan. Eén van de grootste projecten was de opwaardering van de Vaartkom. De oude industriële site is de afgelopen tien jaar omgetoverd tot een hippe woonwijk met tal van trendy restaurants en bedrijfjes. De woningen in de wijk zijn fel gegeerd, maar lijken enkel weggelegd voor the happy few. Uit de laatste stadsmonitor bleek dat de woningprijzen in Leuven het duurst zijn van heel Vlaanderen. Het huidige stadsbestuur doet volgens de oppositie te weinig om dat te veranderen. Sociale woningen zouden niet echt ‘sociaal’ zijn en nog steeds te duur voor mensen met een laag inkomen. Betaalbaar wonen staat dan ook centraal in zowat elk verkiezingsprogramma, van de rechterzijde (N-VA) tot de radicale linkerflank (PVDA).

Een ander project dat al jaren in de pijplijn zat, is de afbraak van het Sint-Pietersziekenhuis. Op de nieuwjaarsreceptie van de stad Leuven begin dit jaar kondigde Tobback aan dat de afbraak van het ongebruikte ziekenhuis dit jaar nog zou beginnen. De afbraak maakt deel uit van de herinrichting van de Hertogensite; de site tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroederstraat. Het huidige stadsbestuur heeft plannen om op de plek waar de leegstaande ziekenhuisvleugel zich bevindt een podiumkunstenzaal te bouwen. Maar daarover moet het nieuwe schepencollege eerst de knoop doorhakken.

 

Circulatieplan verdeelt de stad

Eén van de verwezenlijkingen die Tobback op zijn naam mag schrijven, is de invoering van het circulatieplan in 2016. De stad Leuven is sindsdien opgedeeld in vijf stadsdelen met verkeerslussen, waarlangs het verkeer geleid wordt. Wil je als automobilist van het ene naar het andere stadsdeel, dan moet je via de ring rond Leuven gaan. Het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers mogen zich wel vrij bewegen. Dat auto’s geweerd worden uit het stadscentrum, stuit handelaars tegen de borst. Sommigen klagen dat mensen niet meer tot bij hen geraken. Oppositiepartij N-VA stelt dat het circulatieplan ervoor zorgt dat files op de ring rond Leuven toenemen en dat er op sommige plaatsen in de stad net meer verkeer is dan voorheen. Vorig jaar – enkele maanden na de invoering – werd het circulatieplan na een evaluatie al licht bijgestuurd. Of het circulatieplan in zijn huidige vorm zal blijven bestaan, is mee de inzet van de verkiezingen in oktober.

Als gevolg van het circulatieplan zijn de twee grootste pleinen van Leuven, het Monseigneur Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein, heraangelegd. Het doel: meer ruimte voor voetgangers en minder voor auto’s. De stad kreeg ook twee nieuwe parken: het Sluispark en het park Belle Vue achter het station. Daar werd een nieuwe weg langs de sporen gelegd waardoor er ruimte kwam voor een lang uitgestrekt park én een vernieuwde Martelarenlaan. Op de ooit zo drukke Martelarenlaan mag nu enkel nog lokaal verkeer komen en dat maakt het een pak veiliger voor voetgangers en fietsers. En die zijn er veel in de studentenstad.

Wie doet het met wie?

Leuven staat al jaren bekend staan als een ‘rode stad’, waar SP.A de plak zwaait. De socialisten haalden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 16 zetels. De nieuwe lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani hoopt dat succes voort te zetten. Helemaal weg is Louis Tobback trouwens nog niet. Hij zal voor het eerst in zijn carrière de SP.A-lijst duwen.

SP.A-coalitiepartner CD&V haalde bij de vorige verkiezingen 9 zetels. Daar is het lijsttrekker Carl De Vlies die deze keer hoopt het net iets beter te doen dan SP.A, en zich ook profileert als kandidaat burgemeester.
Mogelijk houdt de coalitie stand, of breidt ze uit met Groen. Sinds de invoering van het circulatieplan klinkt het ‘boe’-geroep van Groen almaar minder luid. David Dessers zal de lijst trekken voor de partij.
Of zal de universiteitsstad een heel andere richting inslaan met N-VA en kandidaat-burgemeester Lorin Parys? N-VA haalde in 2012 9 zetels.
Voor Open VLD-kandidaat Rik Daems is het al de derde keer dat hij in Leuven de lijst mag trekken. Een hoofdrol lijkt voor hem niet weggelegd, maar wie weet kan hij deze keer wel aan het bestuur deelnemen. Derde keer goede keer?
Bij Vlaams Belang trekt Hagen Goyvaert als vanouds de lijst.
Line De Witte is het gezicht van PVDA in Leuven.
En dit jaar kunnen de Leuvenaars ook hun stem geven aan nieuwe partij: Liever Leuven, een onafhankelijke stadslijst met Laurent Goethals als lijsttrekker. Geen enkele van de huidige kandidaat-burgemeesters die in 2012 ook op de lijst stonden, kwam in de buurt van de 10 000 stemmen die Tobback haalde. Het wordt dus een spannende verkiezingsstrijd in Leuven.

 

 

 

Meest gelezen