Wat staat er op het spel in Maasmechelen?

Blijft CD&V’er Raf Terwingen burgemeester in Maasmechelen? Of gaat de sjerp naar Open VLD'er Herbert Coox? Of mogen we een verrassing verwachten? Dat zou niet de eerste keer zijn. De huidige legislatuur startte in de grootste verwarring, en eindigt in nog grotere verwarring. Maar in de tussenperiode werd bést wel wat gerealiseerd. 

U herinnert het zich misschien nog? Eerste verrassing: er was er geen voorakkoord. Tweede verrassing: Terwingen van CD&V had wél een voorakkoord, met de SP.A, en dat moest gehonoreerd worden. Maar twee leden van CD&V bleven wekenlang dwarsliggen. Uiteindelijk, derde verrassing: een coalitie van CD&V, Open VLD én de daarmee onlosmakelijk verbonden N-VA. Tegen alle 'hogere' afspraken in. Maar de nieuwe meerderheid wérkte wel.

De eerste bestuursdaad van Raf Terwingen: de sluiting van sporthal de Kommel. Het dak stond op instorten, en uit veiligheid moest zelfs prins carnaval uitwijken naar een andere zaal. Samen met de renovatie van het zwembad, de gloednieuwe sporthal de Helix en de nodige wegenwerken werd in totaal 12 miljoen euro geïnvesteerd in 6 jaar tijd.

In de toekomst wil Terwingen verder inzetten op meer fierheid en meer leefbaarheid met een sterk verenigingsleven. Minder criminaliteit, problematische hangjongeren, meer veiligheid ook, en meer verkeersveiligheid door de uitbouw van een fietsnetwerk, met hoofd-fietspaden waarop secundaire fietspaden aansluiten.

Lacunes

Toch waren er ook ernstige lacunes in het beleid, zegt Daan Deckers van de SP.A-oppositie. Enerzijds wordt de mantelzorg met 94% verminderd, maar anderzijds is men niet beschaamd om bijna 300.000 euro belastinggeld uit te geven aan één evenement, het OLS. Ook het tekort aan kinderopvang is schrijnend. Waar de capaciteit in Vlaanderen op 45% staat, haalt Maasmechelen amper 22%. En er zijn ook geen injecties voor een heropleving van de Pauwengraaf. 

Huidige meerderheidspartij N-VA wil alvast blijvend werk maken van armoedebestrijding en kinderopvang. De N-VA had bij de start meteen het OCMW op orde gesteld, de rekeningen verminderd en zo’n 50 man personeel ontslagen, “en tegelijk zijn er 8 wijkwerkingen opgestart waar vorig jaar 7.592 veelal oudere bezoekers naar toe zijn gegaan”, zegt Gerard Colson.  Maar dat de N-VA zich tegen het windmolenproject keerde van Lenssen, leidde tot een eerste ernstig conflict met de inmiddels niet meer zo onlosmakelijk verbonden Open VLD.

Die Open VLD wijst erop dat Maasmechelen nu ook toeristisch op de kaart staat, wat meer werkgelegenheid betekent. Ook de hoger opgeleiden kunnen binnenkort in de gemeente blijven dankzij de ontwikkeling van de nieuwe Bunders, met cleantechbedrijven. Herbert Coox wil daarvoor alvast een aparte afwikkeling van de afrit E314, zodat er geen verkeer door Opgrimbie rijdt.

Een derde onafhankelijk 

Na zes jaar is de coalitie een nooit geziene chaos. Pakweg 1 op de 3 leden van de gemeenteraad zit niet meer in de partij waarin hij of zij verkozen raakte: 1 Open VLD'er, 4 CD&V’ers en 5 SP.A’ers vormen nu als onafhankelijken zowat de grootste 'fractie'. Maar ondertussen staat zowat elke onafhankelijke alweer op een andere lijst, klaar voor de nieuwe verkiezingen.  Met Vlaams Belang, wellicht ook PVDA, en twee nieuwe lijsten AdemM en PUUR, zouden het wel eens zéér verrassende verkiezingen kunnen worden.

Meest gelezen