Wat staat er op het spel in Oudsbergen?

Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode waren de eerste Limburgse gemeenten die gestart zijn met een vrijwillige fusie, en die nieuwe gemeente wordt dus Oudsbergen. Het goed afronden van die fusie is dus al zeker één belangrijk punt. En een tweede grote vraag: is er een partij die de jarenlange hegemonie van CD&V kan doorbreken?

Zowel in Opglabbeek als in Meeuwen-Gruitrode is CD&V al sinds mensenheugenis alleen aan de macht. Benny Spreeuwers is in Opglabbeek al sinds 1995 burgemeester, Lode Ceyssens in Meeuwen-Gruitrode sinds 2003. Ceyssens is lijsttrekker op de CD&V-lijst voor Oudsbergen, Spreeuwers lijstduwer.  Ceyssens wil dus graag de eerste burgemeester van Oudsbergen worden, Spreeuwers zijn eerste luitenant.

Wie kan die absolute meerderheid breken en hoe ?

Partijen die CD&V het vuur aan de schenen willen leggen zijn Open Oudsbergen, een open lijst van liberale signatuur,  voorts N-VA dat in beide gemeenten momenteel al oppositie voert, Groen en de burgerpartij BOS, wat staat voor Burgers Oudsbergen samen. Dat BOS wil gaan voor meer participatie van inwoners zit al in de naam vervat, maar ook Open Oudsbergen en N-VA willen de burgers meer betrekken bij wat er te gebeuren staat in de gemeente, zeker als het gaat om grote projecten.

De eerste fusiegemeente van het land

Er was in Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode een vrij groot draagvlak voor de fusie, ook bij de inwoners. Dat beide burgemeesters van dezelfde partij zijn, zal de gesprekken ongetwijfeld gemakkelijker gemaakt hebben.

Maar ook de oppositie ziet mogelijkheden in de fusie, onder meer in de schaalvergroting. Voor Open Oudsbergen mag de fusie de inwoners niets kosten, maar de partij denkt dat dat toch het geval is, vooral voor inwoners van Opglabbeek, vanwege de huisvuilbelasting die gepland is. De twee huidige burgemeesters benadrukken dan weer dat de personenbelasting en opcentiemen in de twee gemeenten nu al op mekaar afgestemd zijn, en dat daardoor alle inwoners van het toekomstige Oudsbergen samen 750.000 euro minder hebben moeten betalen. 

Fietspaden en andere infrastructuur

Zowel Opglabbeek als Meeuwen-Gruitrode hebben de voorbije jaren flink geïnvesteerd in fietspaden. Opglabbeek was de eerste gemeente in Limburg waar langs alle hoofdwegen fietspaden lagen. Daar zijn ze intussen al bezig met stukken alweer te vernieuwen. In Meeuwen-Gruitrode is het fietspad op de weg naar Maaseik afgewerkt.  En investeren in veilige fietsinfrastructuur willen de huidige besturen blijven doen. CD&V plant voor de volgende legislatuur 8 fietsprojecten, het gaat dan ondermeer ook om gemeentelijke verbindingswegen. In Opglabbeek is een nieuwe sporthal gepland. Als N-VA in de meerderheid komt, wil het graag de leegstand in handelspanden aanpakken.

Hoe moet het met natuur en cultuur in Oudsbergen ?

De natuur in de Duinengordel, op de grens van het huidige Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode vormt ongetwijfeld één van de bindmiddelen tussen de twee gemeenten. Het is niet voor niets dat de nieuwe gemeente Oudsbergen heet, naar de Oudsberg in die Duinengordel. Een natuurgebied dat nu mee wordt opgenomen in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Maar cultuur vormt misschien wel een probleem in het nieuwe Oudsbergen. Want wat moet er gebeuren met de Commanderij in Gruitrode ? Kasteel en kasteelhoeve zijn nu eigendom van de gemeente. En het huidige bestuur wil er het nieuwe cultuurhuis van maken. Dan zou dus het huidige cultuurpunt in Gruitrode moeten verdwijnen en moeten de verenigingen naar de commanderij verhuizen.  

Daar zijn Open Oudsbergen en N-VA het alvast niet mee eens. Die vinden dat het huidige cultuurpunt zeker voldoet en er een andere bestemming aan de commanderij gegeven moet worden. Het nog vrij nieuwe cultuurcentrum in Opglabbeek, de Ichter, blijft in elk geval wel bestaan. 

Meest gelezen