Wat staat er op het spel in Sint-Genesius-Rode?

Pierre Rolin (IC-GB) volgde na 24 jaar zijn zus Myriam op als burgemeester van Sint-Genesius-Rode. Rolin brak met het verleden en met de starre houding van zijn zus in communautaire kwesties. Maar hij slaagde er niet in om iedereen te overtuigen van zijn goede bedoelingen. Met de heraanleg van het centrum zal de meerderheid ongetwijfeld bij heel wat mensen punten scoren. De Vlaamse oppositie bleef dan weer op haar honger zitten en vindt dat veel beloftes niet nagekomen zijn.

Pierre Rolin vond zes jaar geleden dat de eeuwige strijd tussen Vlamingen en Franstaligen in de faciliteitengemeente maar eens naar de achtergrond moest verdwijnen, simpelweg omdat de inwoners er niet wakker van lagen. Met Geertrui Windels (Respect) kreeg het schepencollege een nieuwe Vlaamse schepen die vooral op milieuvlak haar stempel kon drukken op het beleid. Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente werden gemeenteraadscommissies opgericht zodat ook de oppositie meer inspraak zou krijgen in het beleid. Het bleef bij twee commissies en dat vond de oppositie veel te weinig. Werkgroepen werden wel opgericht maar door het onofficiële karakter worden die door de oppositie meer bestempeld als praatbarakken dan als efficiënte overlegorganen.

Grote werken

In het centrum van Rode bouwde een ontwikkelaar op de grond van de oude papierfabriek appartementen en huizen. De gemeente kreeg er gratis en voor niets een hectaren groot park bij. Maar dé realisatie van het gemeentebestuur de voorbij zes jaren is ongetwijfeld de heraanleg van het centrum. Over die heraanleg werd al een paar decennia gepraat. Maar de meerderheid slaagde er dit keer wel in om het ook te realiseren. Het Dorpsplein is verkeersvrij geworden en terwijl de laatste straten rondom afgewerkt worden kan er al nagedacht worden over een herinrichting van de Gemeentehuislaan. Ook het Koningsplein buiten het centrum wordt vernieuwd en met de hulp van Aquafin komt de droom van een Kwadebeek, waar geen afvalwater meer in geloosd wordt, dichterbij.

Plots ontslag

Begin vorig jaar beheerste het communautaire debat plots wel weer de agenda toen schepen Geertrui Windels compleet onverwacht haar ontslag aankondigde. Volgens haar werd ze gepest door de Franstalige collega’s in het college en maakten ze haar werk onmogelijk. Diezelfde collega’s reageerden verbaasd, maar Windels vertrok en Anne Sobrie nam terug het schepenambt op dat ze sinds eind 2012 neergelegd had. Vandaag staat Windels opnieuw op een lijst, maar dit keer op de OCMW-raadslijst waar ze tot 2012 ook in zetelde. Het was trouwens niet de enige schepenwissel de voorbije zes jaar want in 2015 werd MR-politica Sophie Wilmès federaal minister van Begroting. 

Wie doet het met wie?

Zes jaar geleden hield de Vlaamse oppositielijst stand. Toch heeft de Franstalige eenheidslijst IC-GB een comfortabele meerderheid van zeventien zetels terwijl Respect er acht binnenhaalde. Dit keer willen de Vlamingen meer dan ooit ook anderstalige kiezers verleiden en trekken ze met een open lijst naar de verkiezingen die ‘Engagement 1640’ gedoopt werd. Anne Sobrie trekt de lijst en gaat de strijd aan met de populaire Pierre Rolin. Die haalde vorige keer 2.998 stemmen en dat waren er liefst dubbel zoveel  dan de tweede populairste kandidate, toen dus Geertrui Windels. Het is nu afwachten of de kiezer Rolin blijft steunen na zijn eerste termijn als burgemeester.

Meest gelezen