Wat verandert er bij inschrijvingen in scholen?

Inschrijven in scholen zal vanaf dit schooljaar een beetje anders verlopen. Kamperen voor de schoolpoort en inschrijven in twee scholen, dat moest gedaan zijn, besliste de Vlaamse regering vandaag. Met een digitaal inschrijvingssysteem en één inschrijvingsdatum voor scholen met een plaatstekort, moeten de problemen bij de inschrijvingen van de baan. Wat verandert er precies? 

Gedaan met kamperen

Kamperen voor de schoolpoort heeft geen zin meer, want in scholen met plaatstekort zullen leerlingen enkel worden ingeschreven via een digitaal systeem. 

Bovendien zullen scholen met een plaatstekort vanaf dit schooljaar maar één inschrijvingsdatum hebben. Daardoor kunnen ouders zich niet inschrijven voor meerdere scholen.  

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden gebeurt in het basisonderwijs vanaf 1 maart 2019, in het secundair onderwijs vanaf 1 april 2019. Bij het aanmelden in de capaciteitsregio's (Antwerpen, Gent, Brussel) kunnen de ouders een aantal scholen van hun voorkeur opgeven. Als er plaatsen te weinig zijn op een school, dan zal door het lot bepaald worden wie zich kan inschrijven. Wie uit de boot valt, kan dan terecht in de tweede of derde school van zijn keuze.

Als de verdeling van de plaatsen klaar is kunnen de ouders hun kinderen effectief inschrijven. Voor het basisonderwijs is dat op 6 mei 2019 en voor het secundair onderwijs op 29 mei 2019.

Wie krijgt er voorrang?

Wat als er te weinig plaatsen zijn? In basisscholen blijven dezelfde voorrangsregels gelden als nu. Dat wil zeggen dat zusjes en broertjes en kinderen van personeel voorrang krijgen bij de inschrijving. Ook wie dichtbij woont, krijgt soms voorrang.

Daarnaast behouden basisscholen de zogenoemde dubbele contingentering. In de praktijk betekent dit meestal dat kansarme kinderen voorrang kunnen krijgen bij de inschrijving. Dat moet ervoor zorgen dat er geen "concentratiescholen" ontstaan, met vooral kansarme of vooral kansrijke kinderen. 

In middelbare scholen gelden andere voorrangsregels. Zussen en broers, en kinderen van personeel behouden hun voorrang, maar de dubbele contingentering valt weg in het secundair onderwijsVrije plaatsen worden vanaf nu geloot. Op die manier ontstaat vanzelf, door het toeval, een sociale mix.

Middelbare scholen kunnen wel een vijfde van hun plaatsen voorbehouden voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld wanneer die ondervertegenwoordigd zijn. Maar die optie is niet verplicht. 

Welke situatie is in uw school van toepassing? Volg hieronder de regeling die er zal gelden: 

Meest gelezen