Videospeler inladen...

Francken en Jambon stellen 9-puntenplan voor in aanpak van transmigratie: dit zijn de maatregelen

Er komt één nationaal administratief centrum voor transmigratie in het centrum 127 bis in Steenokkerzeel, waar iedereen die via ons land illegaal op doortocht is naar het Verenigd Koninkrijk, naartoe gebracht zal worden. Dat maken minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en zijn partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken bekend. De maatregel is onderdeel van een heel pakket bijkomende maatregelen tegen transmigratie. Lees hier alle punten na.

1. Nationaal administratief centrum

Het is de bedoeling dat alle personen die via België illegaal op doortocht zijn naar het VK overgebracht zullen worden naar een nieuw nationaal administratief centrum, dat dus geïntegreerd wordt in het huidige gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. "In een eerste fase zal het gaan om groepen transmigranten die bij grotere acties worden aangetroffen. Maar het is de bedoeling dat op korte termijn alle transmigranten die - waar dan ook in het land - door lokale of federale politie worden opgepakt hiernaartoe worden gebracht", klinkt het op het kabinet-Jambon. De federale politie zal het centrum 7 dagen op 7 de klok rond bemannen.

In het centrum zal de federale politie dossiers administratief afhandelen. Ze kunnen er vingerafdrukken afnemen of opzoekingen in databanken uitvoeren. Ook het gsm-verkeer wordt nagekeken, om zo netwerken van mensensmokkelaars te kunnen ontmantelen.

Maar de betrokken personen zullen er ook opgesloten kunnen worden in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. "Dit zal de lokale politiezones substantieel ontlasten", klinkt het. De federale politie zet extra politievoertuigen in, het leger zal zelfs dagelijks een bus inzetten tussen Brussel en Zeebrugge om de politie bij het transport te helpen.

2. Verdubbeling capaciteit gesloten centra

Op korte termijn wordt ook voorzien in de verdubbeling van de capaciteit in gesloten centra, specifiek voor personen die illegaal op doortocht zijn, van 70 naar 160 plaatsen. Op de middellange termijn is het de bedoeling dat Francken bijkomende capaciteit creëert via een plan waar hij nog mee naar de regering zal trekken. Vanuit die gesloten centra wordt de terugkeer georganiseerd naar het thuisland of naar het eerste land van binnenkomst in Europa.

3. Intensievere politiecontroles

Er komen ook intensievere politiecontroles op reisroutes van de transmigranten, alle acties tegen mensensmokkel en transmigratie-overlast worden op elkaar afgestemd.

De gouverneurs krijgen de opdracht om provincie per provincie te coördineren: ze worden versterkt in hun rol om de burgemeesters te helpen en het federale beleid te vertalen naar de lokale besturen. Gouverneurs zullen daarvoor regelmatig met hun burgemeesters, maar ook met elkaar structureel overleg plegen.

Alle provincies worden betrokken, maar omdat de problematiek in West-Vlaanderen het meest acuut is, krijgt gouverneur Decaluwé de opdracht om meteen aan de slag te gaan, aldus het kabinet-Jambon. De gouverneurs werken ook één-op-één samen met de directeurs-coördinatoren van de federale politie. Zo is er telkens één per provincie.

Er komen ook dagelijks acties door de scheepvaart-, spoorweg- en snelwegpolitie, plus bijkomende grote acties in de gemeenten waarbij de lokale politie extra ondersteuning van de federale politie krijgt. Bij de federale politie gaat ook 1 nationaal coördinator aan de slag die rapporteert aan de minister.

4. Ontmantelen Maximiliaanpark

Minister Jambon start vanmiddag ook gesprekken op met Brussels burgemeester Philippe Close (PS) om zo snel mogelijk meer actie te ondernemen in het kader van het ontmantelen van het Maximiliaanpark. "Het kan niet langer dat bendes mensensmokkelaars zo dicht bij het station slachtoffers kunnen ronselen", klinkt het.

5. Ontmaskering en ontmanteling bendes mensensmokkelaars

Verder benadrukt het kabinet-Jambon dat een verdere focus op de ontmaskering en ontmanteling van bendes van mensensmokkelaars via gerechtelijke onderzoeken (bv. het uitlezen van gsm's) zeer belangrijk is. Minister Jambon bekijkt met minister van Justitie Geens (CD&V) hoe dit verder opgedreven kan worden.

6. Beveiliging van de haven in Zeebrugge

Er zal ook met onmiddellijke ingang actie worden ondernomen worden voor een betere beveiliging van de haven van Zeebrugge. "Die ligt op het einde van de smokkelroute naar het Verenigd Koninkrijk en dat maakt België zeer kwetsbaar", zegt het kabinet-Jambon. Woensdag brengen Jambon en Francken alvast een werkbezoek aan de haven om te zien hoe de beveiliging kan worden opgedreven. Aan het crisiscentrum Binnenlandse Zaken werd al de opdracht gegeven om na te gaan welke maatregelen nog bijkomend genomen kunnen worden ter beveiliging van de haven van Zeebrugge.

7. Intensievere samenwerking met Verenigd Koninkrijk

Het kabinet-Jambon meldt dat er al overleg bezig is met de Britten over een intensere beveiliging op Belgisch grondgebied. Afgelopen vrijdag is er nog een vergadering geweest ter voorbereiding van een nakende ontmoeting met de Britse minister van Binnenlandse Zaken. Er wordt ook bekeken hoe de Britse grenspolitie -die reeds aanwezig is in ons land- versterkt kan worden, zowel in Zeebrugge als meer landinwaarts op de snelwegparkings.

8. Beveiliging snelwegparkings

De federale politie zal de snelwegparkings intensief blijven controleren en ook de private bewaking blijft op post. "Vlaams minister Ben Weyts zet ook alles op alles om de structurele beveiliging op te drijven, met onder meer hekken, camerasystemen..."

9. Ontradingscampagnes

Er komen ook meer en intensere ontradingscampagnes naar potentiële slachtoffers van mensensmokkel om naar ons land te komen. "Bedoeling is om op sociale media de strenge maatregelen die onze regering neemt via gerichte boodschappen naar specifieke nationaliteiten te communiceren", klinkt het.

Zo komen er op korte termijn (de opstart gebeurt al deze week) socialemediacampagnes naar transmigranten/illegale migranten in ons land die via ons land naar het Verenigd Konikrijk wensen te gaan en naar illegale migranten in transitlanden of hotspots op weg naar het Verenigd Koninkrijk.

Op middellange termijn (vanaf oktober/november) komt er een structureel proactief digitaal ontradingsbeleid. Met een online campagne gericht naar potentiële migranten in herkomst- en verblijfslanden en vluchtelingen in eerste landen van opvang en transitlanden om hen te informeren over de risico's van onregelmatige migratie en de kansen en omstandigheden van asiel of verblijf in België.

Herbekijk hier het gesprek met minister Jambon in "De ochtend"

Videospeler inladen...

Herbekijk het interview met Jambon uit "Terzake"

Videospeler inladen...

Meest gelezen