Vlaamse ambtenaren plannen staking op 21 september

De ambtenarenvakbonden bij de Vlaamse overheid plannen een staking op vrijdag 21 september. Dat bevestigen de vakbonden ACV en VSOA.

De bonden protesteren tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) met het ambtenarenstatuut. De Vlaamse regering keurde eind juni op voorstel van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) een principiële beslissing goed om Vlaamse ambtenaren bij ziekte nog dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris uit te betalen. Daarna vallen ze terug op 65 procent. Bovendien worden de ontslagmogelijkheden voor statutairen uitgebreid.

De bonden kregen vandaag de agenda voor het komende sectorcomité van 24 september binnen. Op die agenda staat de zogenoemde harmonisering van het Vlaams personeelsstatuut, en dus willen de vakbonden in actie schieten. Er zal vandaag nog een stakingsaanzegging overgemaakt worden aan de minister, aldus Ilse Remy van de christelijke ACV Openbare Diensten. De actie is voor alle ambtenaren die onder het Vlaams personeelsstatuut vallen. Het onderwijs en De Lijn horen daar niet bij.

Vanochtend vond al een eerste van verschillende personeelsvergaderingen plaats. "Dit zit heel hoog bij de personeelsleden. De actiebereid is groot. De mensen zeggen dat dit niet meer kan", aldus Remy. Alle acties die vanaf vandaag gevoerd worden tegen de harmonisering van het personeelsstatuut, zullen ondersteund worden, voegt Francis Van Lindt van de liberale VSOA toe.

De socialistische vakbond ACOD heeft al een stakingsaanzegging lopen en voerde de voorbije weken al verschillende acties uit protest tegen de hervorming van het ambtenarenstatuut. Vorige maandag blokkeerde de vakbond nog verschillende sluizen op de binnenwateren in Vlaanderen.

Meest gelezen