Wat staat er op het spel in Haaltert?

De verkiezingen in Haaltert draaien maar om één ding: politieke stabiliteit. De voorbije zes jaar werd de gemeente geplaagd door verschillende periodes van onbestuurbaarheid na interne ruzies binnen de gemeenteraad. De inwoners hebben er de gevolgen ook van gevoeld want heel wat werkzaamheden konden niet doorgaan. Het valt af te wachten welke politici ze afstraffen of belonen voor de bewogen legislatuur.

Je zou het niet zeggen als je het lieflijke Haaltert ziet, maar twee jaar geleden raasde hier een politieke storm door het gemeentehuis. Het begin van een periode van grote politieke onduidelijkheid. De onbestuurbaarheid werd uitgeroepen omdat verschillende politici niet meer met elkaar door één deur konden. Heel wat beslissingen werden op de lange baan geschoven. Aankopen voor gemeentediensten werden bevroren, trage wegen werden niet langer onderhouden en kleine maar dringende reparaties door gemeentediensten werden uitgesteld. Na de verkiezingen in 2012 vormden N-VA, Open & Liberaal en SP.A een meerderheid in Haaltert, maar die hield het dus geen hele bestuursperiode uit. 

Politieke instabiliteit  


In 2016 stapte coalitiepartner Open & Liberaal uit de meerderheid. Onderhuids boterde het al langer niet meer. Sommige leden van het gemeentepersoneel konden zich ook niet langer vinden in de koers van het bestuur. Sommigen (vastbenoemde) personeelsleden stapten zelfs op. Het maakte de sfeer er niet beter op. Vooral de houding van N-VA burgemeester Veerle Baeyens stootte de liberalen tegen de borst. En dus stapten ze uit de coalitie. 

Open & Liberaal, CD&V en Centrumlijst/VLD riepen de onbestuurbaarheid van de gemeente in. Er volgde bemiddeling door de gouverneur, maar de situatie bleef aanslepen. 

Geen beslissingen

Inhoudelijk werd in een periode van anderhalf jaar geen enkel agendapunt goedgekeurd. De wisselmeerderheid vreesde dat ze anders zelf het tegendeel van een onbestuurbaarheid zou bewijzen. Het leverde de Kafkaiaanse toestand op dat de partijen, die de onbestuurbaarheid organiseerden, daar zo snel mogelijk weer van af wilden, om aan het bestuur deel te nemen. N-VA en SP.A, die de onbestuurbaarheid betwistten, wilden dan weer niet dat die zou ophouden. Zo konden ze hun mandaat voortzetten, ook al hadden ze geen meerderheid meer van 13 op 25 verkozenen. 

Toch een oplossing

De vierde keer dat de procedure voor onbestuurbaarheid werd opgestart, zat al tegen de deadline van 12 maanden voor de verkiezingen aan en binnen die periode mag volgens het Gemeentedecreet geen nieuw schepencollege geïnstalleerd worden. Dus moesten alle partijen plots het geweer van schouder veranderen, want op elkaar schieten was geen optie meer.

De begroting werd goedgekeurd, net als heel wat investeringen en beloofde subsidies aan verenigingen. Ondanks het onderlinge wantrouwen werd er weer een meerderheid gevonden, vaak een wisselmeerderheid zonder N-VA en SP.A.

Het leidde zelfs tot een opbod: de aanvullende personenbelasting, lang gebetonneerd op 6 procent, werd in 2014 naar 7,5 procent verhoogd. Maar om de kiezer gunstig te stemmen, werd die plots weer verlaagd naar 7,2 procent. De bouw van noodwoningen en de uitbreiding van de kinderopvang, door het OCMW geschrapt omwille van besparingen, werd door de gemeenteraad weer in het budget opgenomen. 

Wie doet het met wie? 


Het belangrijkste voor de inwoners van Haaltert lijkt nu een stabiel bestuur na een erg woelige periode. Of dat er komt hebben de kiezers zelf in handen. Het is erg moeilijk om te voorspellen wat de stembusslag zal opleveren.

Wat zijn de opties?

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) wil graag aan zet blijven en trekt de lijst voor haar partij. De voorbije jaren werkte N-VA altijd samen met SP.A. De socialisten zien hun kopstuk, Astrid De Winne, vertrekken. Ze wordt vervangen door Lisa Houtman. OCMW-voorzitter Gina Verbestel stapt met Open & Liberaal opnieuw naar de kiezer. Ze nam eerder dit jaar nog ontslag uit de gemeenteraad uit onvrede. Wie krijgt het meest vertrouwen van de kiezer: Baeyens of Verbestel? 

De uitdagers

De Centrumlijst komt opnieuw op, deze keer onder de naam Centrumlijst voor Haaltert met kopman Peter De Smet. CD&V schuift Phaedra Van Keymolen naar voor. Het Vlaams Belang komt opnieuw op en kan mogelijk proteststemmen verzamelen. Ook het nieuwe initiatief Goed Leven in Groot-Haaltert speelt in op de politieke crisis. Jo Keymeulen leidt de burgerbeweging. GLG wil naar eigen zeggen af van de persoonlijke afrekeningen en vetes tussen politici. Ook de eenmanslijst P.A.T. van ex-liberaal Patrick Van Weyenberg claimt politieke vernieuwing. En ex-Open & Liberaal-raadslid Jeannine Schotte trekt met Lijst Jeannine naar de kiezer. Dat brengt het totaal in Haaltert op 9 lijsten. 
 

Hete hangijzers


Dé inzet van de verkiezingen wordt politieke stabiliteit. De stembusslag wordt daarvoor bepalend. Welke partijen krijgen het voor het zeggen? En, wie kan met wie aan tafel gaan zitten, los van wat er in het verleden is gebeurd? Straffen de inwoners van Haaltert de traditionele politieke partijen af? Of zorgen de scheurlijsten voor net nog meer versnippering en onduidelijkheid? De voornaamste uitdaging voor Haaltert lijkt dus niet zozeer de verkiezingen zelf, maar vooral de periode die erop volgt. 

Andere thema's

Door het politiek gekrakeel is er in Haaltert werk blijven liggen. Zo zijn enkele grote herstelwerken broodnodig. En, ook in het openbaar domein (bv. onderhoud trage wegen), het personeelsbeleid en het verenigingsleven dringen enkele investeringen zich op. De parkeersituatie en de bereikbaarheid van de stations in Haaltert en Ede vragen ook om aangepakt te worden.