Wat staat er op het spel in Koksijde?

Kan Marc Vanden Bussche (Open VLD), de 68-jarige burgemeester van Koksijde, een vervolg breien aan zijn al rijk gevulde burgemeesterscarrière? Of moet hij de duimen leggen voor uitdager Sander Loones (N-VA), de zoon van - o, ironie - zijn beste vriend Jan Loones?

Wie het straks ook voor het zeggen heeft, er moet gewerkt worden aan de verjonging van Koksijde. Want Koksijde is dan wel op veel vlakken koploper, dat is het helaas ook wat de vergrijzing betreft. De beste remedie daartegen is jongeren overtuigen om in Koksijde te komen wonen, door meer en betaalbare bouwgrond aan te bieden. De gemeente doet wel inspanningen op dat vlak, maar dé oplossing van dit taaie probleem, meer bepaald de reconversie van de luchtmachtbasis, lijkt meer en meer op een verre droom.

Wie doet het met wie?

Marc Vanden Bussche haalde bij de vorige verkiezingen met zijn Lijst van de Burgemeester (een kartel van Open VLD en CD&V) een absolute meerderheid in de gemeenteraad. Met zestien zetels kon niemand hem iets doen. Toch nam hij er de N-VA van zijn beste vriend Jan Loones bij. De oppositie, het inmiddels uiteengevallen “Impuls” van Elwin Van Herck, werd daarmee tot vier zetels herleid. Het lag voor de hand dat Open VLD en CD&V in dezelfde slagorde naar de verkiezingen gaan en hopen dat zij het succes van zes jaar geleden kunnen overdoen.

Het lijdt weinig twijfel dat de Lijst van de Burgemeester straks weer de grootste wordt, maar of zij met een nieuwe, absolute meerderheid kan uitpakken is nog maar de vraag. Het kartel houdt  er alvast rekening mee dat een coalitie noodzakelijk wordt.

Op zoek naar een nieuwe partner

Maar met wie? Sander Loones laat geen gelegenheid voorbijgaan om te onderstrepen dat hij burgemeester van Koksijde wil worden, waardoor hij zijn N-VA van een nieuw huwelijk met Open VLD/CD&V lijkt te hebben uitgesloten. Al weet je in de politiek natuurlijk nooit. Met het dynamische Koksijde Vooruit zal het zo goed als zeker niet zijn. Daarvoor is het water tussen Marc Vanden Bussche en Elwin Van Herck te diep. Dus blijft SP.A als enige mogelijke coalitiepartner over. Het is een publiek geheim dat er inderdaad al afspraken in die richting zijn ...

Meest gelezen