Wat staat er op het spel in Sint-Gillis-Waas?

In Sint-Gillis-Waas hebben de christendemocraten al sinds 1977 een absolute meerderheid, maar die was de jongste zes jaar maar krap. En nu er ook kapers op de kust zijn, zal het knokken worden voor burgemeester Chris Lippens om toch alleen te kunnen voortbesturen. Misschien dringt een coalitie zich wel op.

Sint-Gillis-Waas is 40 jaar lang een CVP/CD&V-bastion geweest, maar het zou wel eens kunnen dat N-VA stokken in de christendemocratische wielen steekt.

De meerderheid

40 jaar lang regeerde eerst CVP, daarna CD&V alléén over fruitgemeente Sint-Gillis-Waas. Eerst was Omer De Mey de kapitein van het één-partij-bestuur, in 1992 kwam Willy De Rudder, en de jongste twee legislaturen begonnen met Remi Audenaert als burgervader. Drie jaar geleden droeg hij de sjerp over aan Chris Lippens. Met 13 van de 25 zitjes in de gemeenteraad kan CD&V niet meer van een overweldigende absolute meerderheid spreken, maar de partij wil ze wel absoluut houden.

De uitdagers

In 2006 haalde N-VA maar 1 zetel, maar zes jaar later waren dat er al acht. Toch verloor N-VA drie sterkhouders na interne strubbelingen. De nieuwe sterke man binnen N-VA is Koen Daniels. Hij zetelt ook in het Vlaams parlement, op de plaats die partijgenoot en burgemeester van Sint-Niklaas, Lieven Dehandschutter niet innam. Daniels steekt niet onder stoelen of banken dat hij burgemeester wil worden. Maar hij is als Vlaams volksvertegenwoordiger ook de onderwijsspecialist van zijn partij. En die partij wil ook graag de volgende minister van Onderwijs leveren. De vraag is dan ook wat Daniels zou kiezen als hij de keuze zou krijgen om ook die post in te vullen? Het is koffiedik kijken want Daniels kwam nog nooit op tijdens gemeenteraadsverkiezingen. Hoe populair hij al dan niet is zal blijken op 14 oktober.

De Nieuwe Ploeg is de politieke beweging van de drie mensen die de N-VA verlieten. De nieuwe groep neemt aan de verkiezingen deel met een “programma over waarden, ideeën en engagement”, zo luidt het.

En dan is er nog het kartel van Groen en SP.A. Ze maken zich sterk dat elke deelgemeente en elke leeftijd op hun lijst vertegenwoordigd is. Lijsttrekker is Herwin De Kind, gemeenteraadslid voor Groen. “Onze partij neemt de oneven plaatsen in, zegt De Kind, SP.A staat op de even plaatsen

Hete hangijzers

Administratief Centrum

De grote twistappel de afgelopen jaren was ongetwijfeld de bouw van het nieuwe administratief centrum: voor CD&V de belangrijkste realisatie deze legislatuur om de dienstverlening aan de bevolking te verbeteren, maar voor de oppositie een duur prestigeproject. Het nieuwe administratief centrum staat er intussen, tot grote tevredenheid van velen.

De kassa

Bij het begin van deze legislatuur bleek al vlug dat het financieel evenwicht van Sint-Gillis-Waas in het gedrang kwam en daarom werd ervoor gekozen om meer geld te gaan lenen en een aantal projecten uit te stellen: de renovatie van de turnzaal in Sint-Pauwels bijvoorbeeld, de grondverwerving voor het fietspad in de Baarstraat, de renovatie van de dekenij en de aanleg van het fietspad in de Puyveldestraat. Ook de geplande rioleringswerken in enkele straten moeten wachten tot de volgende beleidsperiode.

 

 

 

 

kasto80

Meest gelezen