Wat staat er op het spel in Stekene?

Uiteraard staat de burgemeestersstoel op het spel in Stekene, maar de uitdagers zullen sterk uit de hoek moeten komen om Stany De Rechter eruit te wippen. Met zijn partij Gemeentebelangen heeft hij een – weliswaar nipte – absolute meerderheid, en die wil hij behouden.

De meerderheid

Het huwelijksaanzoek van CD&V wees Gemeentebelangen zes jaar geleden beleefd maar kordaat af. Met 13 gemeenteraadszetels van de 25 ging Gemeentebelangen alleen besturen. Dat was geleden van de oprichting van de partij in 1964. In de problemen kwam Gemeentebelangen nooit, want Vlaams Belanger Rudi De Boever verliet zijn partij al vroeg in de legislatuur en maakte na een periode als onafhankelijke de overstap naar Gemeentebelangen. Met ruim 2.600 voorkeurstemmen haalde Stany De Rechter meer dan het dubbele van de lijsttrekker van CD&V, waarmee het de zes voorgaande jaren een coalitie had gevormd.

De uitdagers

CD&V trekt nu lessen uit de afwijzing van toen. Nicole Van Duyse was vorige keer nog lijsttrekker, maar nu is de lijst drastisch verjongd. CD&V koos voor 17 nieuwe gezichten, met negen kandidaten jonger dan 40 en in de top vijf daalt de gemiddelde leeftijd met tien jaar in vergelijking met de verkiezingen in 2012. Maaike Van Puyenbroeck trekt de lijst, en de ervaren voormalig burgemeester Nicole Van Duyse, staat op plaats 3.
Groen verraste in januari met de aankondiging dat het zelfstandig naar de verkiezingen trekt en dus niet het meer in kartel met SP.A. Carl Ivens trekt de lijst en ervaren rot Jan Van Remoortel duwt ze.
Christophe Creve is lijsttrekker voor SP.A. Dat komt nu dus noodgedwongen alleen op, en doet dat niet noodzakelijk met een volledige lijst.
Vlaams Belang zet Koen De Cock bovenaan als lijsttrekker.

Hete hangijzers

Het klooster

Stekene kende een rustige bestuursperiode. Er waren wel perikelen rond de herbestemming van het kloostergebouw. Die herbestemming loopt al 5 jaar vertraging op door ABBLO (Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland), gesteund door GPS (Groen). Of de Stekense bevolking bepaalde partijen hiervoor zal afrekenen zal blijken.

Het Zomerhuis

Een prachtig nostalgisch project dat door bijna heel Stekene gedragen wordt, behalve door de omwonenden. Stekene keurde vorig jaar de plannen goed om het legendarische openluchtzwembad weer te vullen, en er een recreatiedomein met brasserie van te maken voor een kleine 3 miljoen euro. Maar begin dit jaar begon een groep van een twintigtal omwonenden een procedure tegen het project. Tot nu werden de omwonenden nog altijd niet gehoord door de gemeente. En zo dicht bij de verkiezingen is het gemeentebestuur niet van plan dat alsnog te doen.

Het OCMW

Het OCMW kan veel realisaties op haar conto schrijven, maar kende desondanks woelige periodes. Er is het nieuwe woon-zorgcentrum Zoetenaard, en de omvorming van OCMW naar Zorg Stekene. Daarin werden alle zorgdiensten ondergebracht. Maar ontevredenheid en ziekteverzuim bij het personeel, vooral in het rusthuis, heeft er uiteindelijk toe geleid dat zowel de secretaris van het OCMW en de directeur van het woon-zorgcentrum bedankt werden voor hun diensten. Volgens de vakbonden waren er vooral klachten over de autoritaire leiderschapsstijl.

 

 

kasto80

Meest gelezen