Wat staat er op het spel in Zelzate?

In Zelzate is de toekomst van burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) onzeker. Vooral de linkse partijen kunnen hem van een tweede ambtstermijn houden. Als PVDA goed scoort, heeft de partij zelfs kans om voor het eerst in de Belgische geschiedenis een burgemeester te leveren.

Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) moet na de verkiezingen zo goed als zeker op zoek naar nieuwe coalitiepartners om aan te blijven. De huidige coalitie met N-VA en CD&V-Vrij Zelzate had een te krappe meerderheid. Dossiers sleepten aan en af toe werden beslissingen zelfs met een wisselmeerderheid genomen. VLD-SD was in 2012 de grootste partij met 29 procent van de stemmen. Samen met de N-VA (10 procent) en CD&V-Vrij Zelzate (9 procent) kwam de partij aan een nipte meerderheid. Maar omdat CD&V-Vrij Zelzate verdeeld naar de stembus trekt en het niet goed botert met N-VA lijkt een voortzetting van dit bestuur niet aan de orde. 

N-VA

N-VA liet zich de voorbije zes jaar opmerken door niet altijd mee te stemmen met de meerderheid. Dit tot groot ongenoegen van de burgemeester. N-VA trekt naar de kiezer met Martin Acke als lijsttrekker.  

Versplintering bij de christendemocraten

CD&V en Vrij Zelzate trekken niet langer in kartel naar de kiezer. Vrij Zelzate gaat op in een nieuw initiatief. CD&V gaat verder onder de naam Zelzate Positief. OCMW-voorzitter Rik Laureys trekt de lijst. Hij moest de voorbije jaren besparen en diensten privatiseren. Het valt af te wachten of de kiezers hem daarvoor zullen belonen of afstraffen.   

De uitdagers

De grootste uitdager is de PVDA, in 2012 onverwachts nog de tweede partij in Zelzate met 22 procent van de stemmen. PVDA staat sterk in de kanaalgemeente en kan op sympathie rekenen onder meer door initiatieven als Geneeskunde voor het Volk. Ook de voorbije legislatuur liet PVDA zich opmerken vanop de oppositiebanken. Als PVDA wint én andere partijen kan overtuigen om aan tafel te gaan zitten, kan er mogelijk voor het eerst in België een PVDA-burgemeester komen. Geert Asman is lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. 

SP.A kingmaker?

Of het zo'n vaart loopt hangt mogelijk vooral van de SP.A af. De socialisten zijn de derde politieke familie in Zelzate (18 procent in 2012). Als ze een beter resultaat halen, kunnen ze samen met PVDA een donkerrood bestuur vormen. Maar, de socialisten kunnen ook andere partners kiezen, zoals VLD-SD van burgemeester Bruggeman. De jonge socialist Brent Meuleman trekt de SP.A-lijst. 

Andere partijen

De lijst Zelzate Tezamen kon enkele dissidente CD&V'ers van Vrij Zelzate inlijven en rekent op de socialistische ex-burgemeester Freddy De Vilder als lijstttrekker.  

Vlaams Belang haalde in 2012 niet genoeg stemmen voor een zitje in de gemeenteraad, of het deze verkiezingen wel lukt, valt nog af te wachten. 

De hete hangijzers

Mobiliteit

Zelzate ligt langs de drukke R4. De leefbaarheid en verkeersveiligheid aan de ringweg baren heel wat inwoners zorgen. Al meer dan 10 jaar belooft Vlaanderen de heraanleg met ondertunneling, het verkeer uit Nederland neemt intussen toe. Ook het brugwegdek is in slechte staat. De wegen en bruggen zijn geen gemeentelijke bevoegdheid, maar de gemeente kan wel druk uitoefenen op andere overheden om er werk van te maken. Dat heeft voorlopig niets opgeleverd. Een nieuw bedrijventerrein in Zelzate zorgt ook voor extra verkeersdruk, inwoners vrezen dat vrachtwagens sluiproutes zullen nemen door de bebouwde kom. 

Veiligheid

De criminaliteitscijfers in Zelzate zijn hoog. De gemeente belooft om camera's te plaatsen om overlast aan te pakken. Of dat volstaat om inwoners een veiliger gevoel te geven, is niet zeker. 

Politieke stabiliteit

Het bestuur van Zelzate had de afgelopen zes jaar een krappe meerderheid, een té krappe. Want, verschillende beslissingen werden met vertraging genomen omdat er niet voldoende leden van de meerderheid aanwezig waren op gemeenteraden of omdat N-VA anders stemde dan verwacht. Onder meer de begroting, de benoeming van de gemeentesecretaris en de aanleg van een nieuw sportcomplex liepen zo vertraging op. De nieuwe meerderheid zal alleszins moeten proberen om wat meer zetels te hebben zodat ze comfortabeler kan besturen. 

Gemeentekas

Zelzate heeft de voorbije jaren geen grote of dure projecten uitgevoerd en door enkele OCMW-diensten te privatiseren en gebouwen te verkopen is er een financieel evenwicht. De vraag is of dat ook zo kan blijven in de volgende legislatuur, als er grote investeringen moeten gebeuren, zoals de heraanleg van de Grote Markt. 

Klein Rusland 

De wijk Klein Rusland moet definitief verdwijnen. De Vlaamse regering heeft dat beslist. Het is afwachten hoe die beslissing verteerd zal worden door de bewoners. Oppositiepartij PVDA pleitte alleszins voor het behoud van de wijk. 

kasto80

Meest gelezen