Wat staat er op het spel in Zottegem?

In Zottegem hoopt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) samen met SP.A aan zet te blijven. Matthias Diependaele (N-VA) is de belangrijkste uitdager. Zes jaar geleden werd N-VA de grootste maar het kwam niet aan de macht door een akkoord tussen de socialisten en de christendemocraten. Ook Groen en Open VLD maken kans om in de meerderheid te komen als kleinere derde coalitiepartner.

Met Matthias Diependaele (N-VA), Kurt De Loor (SP.A-Voor Zottegem) en Jenne De Potter (CD&V) worden de verkiezingen in Zottegem een strijd tussen drie titanen. Zes jaar geleden sloten CD&V en SP.A een bestuursakkoord en werd N-VA als grootste partij buitenspel gezet. De meerderheidspartijen zouden opnieuw verder willen zonder N-VA. De coalitie heeft een krappe meerderheid van één zetel. Als ze die verliezen moeten ze op zoek naar een derde coalitiepartner: Groen of Open VLD. Als de twee coalitiepartners elkaar niet trouw blijven, kan één van hen mogelijk ook verder met N-VA. 

Hoe kwam de coalitie aan de macht?

CD&V van burgemeester Jenne De Potter werd zes jaar geleden niet de grootste partij (24 procent). Het moest N-VA met enkele procentpunten laten voorgaan. Toch mocht CD&V de burgemeester leveren omdat ze het op een akkoord gooiden met de socialisten. De Potter wil zichzelf opvolgen en trekt opnieuw de lijst voor CD&V. SP.A (22 procent in 2012) schuift Kurt De Loor naar voor als kopman. De Loor kan niet aanblijven als OCMW-voorzitter omdat de job opgaat in de stadsdiensten. Hij doet nu ook een gooi naar het burgemeesterschap. 

De uitdagers

N-VA wil een scenario als zes jaar geleden vermijden. De partij werd toen de grootste (24 procent) maar werd door CD&V en SP.A buitenspel gezet. Matthias Diependaele trekt de lijst voor N-VA en moet proberen nog beter te scoren zodat CD&V en SP.A uit elkaar gespeeld worden. Open VLD (15 procent) kiest voor Lode Bruneel, bij Groen (7,5 procent) trekt Heidi Schuddinck de lijst. Zowel de liberalen en de groenen kunnen een rol spelen in de coalitiegesprekken. Als de grote machtsblokken nog steun nodig hebben om een meerderheid te vormen, komen kleinere partijen van pas. Al kunnen de machtsverhoudingen na de verkiezingen ook helemaal anders uitdraaien. 

De hete hangijzers

Verkeersveiligheid en mobiliteit 

De schoolomgevingen in Zottegem zijn veiliger geworden en er zijn een aantal fietsverbindingen bij gekomen. Toch zijn er nog enkele knelpunten volgens de oppositie. Zij pleiten voor een mobiliteitsplan om de doorstroming van het verkeer beter te regelen. Daarnaast waren er ook plannen om het centrum van de stad autoluw te maken, maar die zijn niet uitgevoerd. Volgens de oppositie heeft de meerderheid enkel hier en daar kleine aanpassingen gedaan en volstaan die niet. 

Overlast

De oppositie vraagt meer camera's om overlast, agressie en sluikstort aan te pakken. De boetes voor wie zwerfvuil achterlaat, liggen ook te laag, vinden de oppositiepartijen. 

Scheve klinkers

In Zottegem is de stadskern gerenoveerd maar daar is niet iedereen tevreden over. De werken hadden heel wat voeten in de aarde. De eerste aannemer ging failliet, de communicatie verliep stroef. Later bleek ook dat niet alle klinkers goed gelegd waren. Ze moesten op sommige plekken vervangen worden. Het valt af te wachten hoe de kiezers zullen reageren op de moeizame renovatie. 

Leegstand 

Zottegem moet volgens de oppositiepartijen aantrekkelijker worden als handelscentrum. De heraanleg van de stadskern moest daarbij helpen, maar hielp niet genoeg, zeggen ze. Er moet extra ondersteuning komen voor bijvoorbeeld het winkelcentrum. Zottegem moet het in de regio opnemen tegen Geraardsbergen, Oudenaarde en Aalst. Volgens de oppositie trekken mensen almaar vaker naar de andere steden om inkopen te doen. 

Infrastructuur 

De geplande parkeertoren aan het station in Zottegem staat er nog altijd niet, ook al bestaan er al lang plannen voor. Het bestuur nam wel haar intrek in een nieuw administratief centrum en er is ook een nieuw woonzorgcentrum. Intussen is ook de bouw van een nieuwe cultuurzaal gestart. 

 

kasto80

Meest gelezen