Geen milieuvergunning voor omstreden distributiecentrum Vilvoorde

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) weigert een milieuvergunning te geven voor een nieuw logistiek centrum langs het kanaal Brussel-Willebroek. De betrokken gemeenten Vilvoorde en Grimbergen vrezen zware verkeersoverlast en hadden al protest laten horen.

Transportfirma nv Goodman Vilvoorde Logistics wil een nieuw logistiek centrum optrekken langs een zijarm van het kanaal Brussel-Willebroek, op de grens tussen Grimbergen en Vilvoorde.  Geen van beide gemeenten was daarmee opgezet. De bestendige deputatie van Vlaams-Brabant weigerde een vergunning en nu, in hoger beroep,  ook Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). 

"Effect onduidelijk op mobiliteit"

In haar besluit wijst Schauvliege op onduidelijkheden over het effect op de mobiliteit.  "De gebruikers van het distributiecentrum zijn nog niet bekend, evenmin als het aantal vervoersbewegingen en de verdeling ervan tussen vrachtverkeer en bestelwagens. De werkelijke impact op de mobiliteit langs de verschillende routes in een omgeving met een reeds hoge mobiliteitsdruk is dus moeilijk in te schatten." 

Nochtans waren er ook gunstige adviezen, laat minister Schauvliege weten, onder meer van de ASTRID-veiligheidscommissie, de Vlaamse Waterweg, het departement Omgeving (ruimte en milieu), het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij (watertoets). Enkel de stad Vilvoorde bracht een ongunstig advies uit. Ook het samenvattend advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie was positief.

"Hou de Darse voor de Vilvoordenaars"

Het project van nv Goodman Vilvoorde Logistics is gepland voor de "Darse", een grote groene zone met een stuk bos langs een zijarm van het kanaal Brussel-Willebroek. Vilvoorde vreest zware verkeersoverlast en sluipverkeer door het stadscentrum. Vorige zondag protesteerden jongeren van sp.a, Open Vld, N-VA, Groen en CD&V nog samen op de Darse tegen dit project.

Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde (sp.a) reageert positief op de weigering van minister Schauvliege om een vergunning te verstrekken.  

Meest gelezen