Meer huisartsen aan de slag maar aantal is nog ondermaats

In twee op de drie Vlaamse gemeenten zijn er nog te weinig huisartsen aan de slag. "Maar nu zien we, in de telling van 2018-2019 voor de eerste keer, dat het aantal precaire gemeenten en wijken is gedaald."  De nieuwe cijfers bieden een hoopvol perspectief :

Elk jaar geeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een stand van zaken over de beschikbaarheid van artsen in de Vlaamse Gemeenten en wijken; "Er zijn nu nog zo'n 195 prioritaire zones met een veel te lage bezetting van huisartsen,"  zegt Joris Moonens (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).  " Jarenlang steeg het aantal zones waar er minder dan negentig huisartsen per honderdduizend inwoners, of honderdtwintig in dunbevolkte gebieden, aan de slag waren.   Artsen gingen met pensioen,  de instroom van nieuwe huisartsen haperde."  

Ondermaats

Al van 2015 tot vorig jaar zijn de zones met een te laag aantal huisartsen met dertien procent toegenomen. "De steden Antwerpen en Gent nemen we in deze telling zelfs niet eens mee op," zucht Joris Moonens : "de zoektocht naar een beschikbare huisarts is er mogelijk nog moeilijker. Maar nu zien we dat het tij is gekeerd; in 34 gemeenten is het aantal huisartsen gestegen én op peil" zegt Joris Moonens.       

"Vlaanderen heeft nog steeds de grootste concentratie aan huisartsen ter wereld" 

"Niet dat er reden tot paniek is of was, want Vlaanderen heeft nog altijd de de grootste concentratie aan huisartsen ter wereld, maar het nijpt wel degelijk op sommige plekken."  Volgens dr. Eva Verberckmoes (U-Gent), hebben factoren als groeiende vergrijzing, de toename van patiënten met multi -pathologie en het feit dat de arts ook meer aan zorg moet doen, bijgedragen aan het tekort: "Maar waardering,  de vervrouwelijking van het beroep, de wens om deeltijds te werken en /of in groepspraktijk  - ook dat heeft een impact op het zich vestigen in een artsarme regio".  

Om huisartsen aan te moedigen, zich te willen vestigen in zo'n prioritaire zone, geeft de overheid via het Impulseofonds een opstartpremie van 20.000 euro.  In 2015 waren er van de 217 nieuwe erkende huisartsen zo'n 99 die kozen voor een opstartpremie, in 2017 waren er op 282 nieuwe artsen al 205 die met een vestigingspremie aan de slag gingen.  

 

Huisarts opnieuw aantrekkelijk beroep

Ook het beroep van huisarts lijkt opnieuw aantrekkelijk te worden bevonden, de cijfers liegen er niet om;  Het aantal huisartsen en huisartsen in opleiding (haio's) zien we de voorbije jaren toenemen : 

 

Minder huisbezoeken, veel meer consultaties

Het aantal consultaties bij de Vlaamse huisarts is op vijf jaar tijd met 2,8 mio toegenomen. Het aantal huisbezoeken kent diezelfde periode verminderd met zo'n 0,5 mio visites.  (bron RIZIV)

Meest gelezen