Wat staat er op het spel in Lichtervelde?

Slaagt de oppositie er in om CD&V haar absolute meerderheid te ontfutselen? Dat is dé vraag bij deze verkiezingen. CD&V is in Lichtervelde al sinds 1983 onafgebroken aan de macht. Een poging om met de drie oppositiepartijen samen één lijst te vormen, kende geen succes. Open VLD, N-VA en Samen Open voor Mens en Milieu (SOMM) trekken dus elk apart naar de kiezer.

Lichtervelde kampte in 2010 en in 2014 met wateroverlast. Ondanks de aanleg van een bufferbekken bij de Drielindenbeek in 2013 en de aanleg van een bufferbekken op de Kasteelbeek in 2015 én het feit dat de gemeente in 2017 een hemelwaterplan klaar had, blijft de schrik voor overstromingen er toch inzitten. Dat bleek ook na de omvorming tot woongebied van het overstromingsgevoelige gebied tussen de Leysafortstraat en de Processieweg in februari vorig jaar. Dat zorgde toen voor heel wat commotie bij de oppositie tijdens de gemeenteraad.

Een andere belangrijke realisatie was de bouw van een gloednieuw jeugdontmoetingscentrum op de hoek van de Torhoutstraat en de Boomgaardstraat dat dit najaar zijn deuren opent.

Ander hot topic is de leegstand en verkrotting in de Statiestraat. Die verbindt het station met de Markt en fungeert dus als belangrijkste toegangsweg tot het centrum. Ondanks een aantal tussenkomsten van het bestuur zoals onder andere een leegstandsheffing, raakt het probleem niet helemaal opgelost.

Gemeentefinanciën

Verder vielen ook de belastingverhogingen bij het begin van de legislatuur niet in goede aarde bij de voltallige oppositie. De aanvullende personenbelasting werd toen opgetrokken van 7 naar 7,5 procent, terwijl de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1.350 naar 1.600 werden opgetrokken. Volgens CD&V een maatregel die nodig was om bij dalende inkomsten en stijgende kosten de dienstverlening op peil te kunnen houden.

Ieder voor zichzelf

CD&V heeft sinds 1983 nog nooit een coalitie moeten vormen: de partij haalde telkens een absolute meerderheid. De komst van N-VA zorgde er in 2012 wel voor dat er wat van die absolute meerderheid afgeknabbeld werd, maar toch reef CD&V toen nog 11 van 19 gemeenteraadszitjes binnen. N-VA haalde 4 zetels binnen, terwijl Open VLD en Samen Open voor Mens en Milieu (SOMM) het elk met 2 zitjes moesten doen.

Open VLD-raadslid Ole Tavernier lanceerde in februari het voorstel om met een verenigde oppositielijst naar de kiezer te trekken. Zijn voorstel kon evenwel niet op bijval rekenen bij N-VA en SOMM. Zowel N-VA, Open VLD als SOMM trekken dus straks onder eigen vlag naar de kiezer. Vat burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn straks haar vierde ambtstermijn aan of gooit de oppositie alsnog roet in het eten?

Meest gelezen