Wat staat er op het spel in Menen?

Menen heeft niet bepaald een fraai imago. Er is veel kansarmoede en de stad kwam ook geregeld in het nieuws met problemen rond grenscriminaliteit, milieuvervuiling en verouderde woningen. Maar burgemeester Martine Fournier (CD&V) gaat er prat op dat er al zeer veel werk is verzet.

Bij het begin van de legislatuur oogde het financiële plaatje niet bepaald rooskleurig. Maar na schuldafbouw kwam er ook ruimte voor investeringen. Zo zijn er premies ingevoerd om de huurwoningen te verfraaien. Ook aan de leegstand wordt gewerkt, zeker wat de winkels betreft. Maar ook dat is een werk van lange adem.

De grensstad heeft verder fors geinvesteerd in veiligheid, met ondermeer een cameraschild en gemengde politiepatrouilles. De cijfers van de grenscriminaliteit zijn dan ook serieus gedaald. Er staat intussen ook een nieuwe brandweerkazerne en het politiekantoor is vernieuwd.

Bedrijventerreinen: zegen of gesel?


De industrieterreinen LAR-Zuid en Menen-Oost zijn zo goed als volgebouwd. Eindelijk staan nu ook de plannen voor een nieuw regionaal bedrijventerrein in Menen-West in de steigers. Het buurtcomité is daar minder gelukkig mee: “Er is hier al genoeg vervuilende industrie. Vergeet niet dat we geen eieren uit eigen kweek mogen eten en dat we de groenten uit onze tuin grondig moeten wassen.” Anderzijds betekenen bedrijventerreinen ook jobs.

De stad blijft voor uitdagingen staan. Niet in het minst de Leiewerken met de plannen voor een nieuwe brug: de verbinding tussen de stad en de wijk De Barakken. Daar zijn een 130-tal onteigeningen voor nodig.

Klassieke partijen


Geen kartellijsten of nieuwe formaties in Menen: alle “klassieke” partijen komen op onder hun eigen naam. Bij de huidige bestuurspartijen zijn dat CD&V, N-VA en Open VLD.
Bij de oppositie gaat het om SP.A en Groen (het kartel ging uiteen), Vlaams Belang en ook PVDA, dat zich in maar enkele West-Vlaamse gemeenten kandidaat stelt.

Nog wat weetjes: bijna de helft van de kandidaten op de CD&V lijst is nieuw in de politiek. Open VLD zet negen jongeren op plaats 10 tot 18. En om haar veiligheidsdiscours kracht bij te zetten, plaatst N-VA de adjunct-kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op de lijst.

Na de turbulenties rond hun voormalige burgemeester Gilbert Bossuyt, slaagde SP.A er in 2012 – weliswaar samen met Groen – toch nog in om de grootste formatie te blijven. Al kwam ze niet terug in het bestuur.

Gemeenteraadsverkiezingen zijn per definitie lokaal. Maar met zeven partijen die ook op Vlaams en federaal niveau actief zijn, wordt Menen straks misschien toch een beetje een graadmeter …

Meest gelezen