Wat staat er op het spel in Oostrozebeke?

In 2012 waren de machtsverhoudingen duidelijk: CD&V haalde met 70 % van de stemmen 14 zetels binnen. N-VA had met bijna 30 % van de stemmen 5 zetels. Halfweg de legislatuur nam Karl De Clerck de sjerp over van burgemeester Jean-Marie Bonte. Dat was ook de afspraak. De Clerck neemt het als kopman van de lijst Oostrozebeke.nu (CD&V en onafhankelijken) op tegen Marleen Lefebre van Inspraak.nu (N-VA en onafhankelijken). Wordt het een strijd van David tegen Goliath of kan N-VA, die voor de tweede keer in de gemeente opkomt, toch nog potten breken?

Het huidige bestuur heeft zowel de sporthal als de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang uitgebreid. Even was er onrust bij de verenigingen en jeugdbewegingen, toen parochielokaal Tjuf verkocht zou worden. Maar de gemeente kwam tot een overeenkomst en kon zo hun huisvesting veiligstellen.

De gemeente slaagde er in om met De Mandelmeersen een mooi stukje openbaar groen te realiseren. In de volgende legislatuur komt er nog een groene long bij aan de achterkant van de voormalige feestzaal De Visscherie. Die ging tegen de vlakte om ruimte te maken voor appartementen, maar de gemeente krijgt het achterliggende park en zal dat na opruimwerken openbaar maken.

Verkeerslichten of voorrang van rechts?

Het Agentschap Wegen & Verkeer maakte al geld vrij voor de herinrichting van de dorpskern en dan specifiek de centrale doortocht. Toen werd het even warm: bij de herinrichting van een kruispunt in de Hoogstraat koos het bestuur ervoor om de verkeerslichten weg te halen en opnieuw voorrang van rechts in te voeren. Dat leidde tot heel wat protest bij inwoners en de nabijgelegen scholen. De tijd zal moeten uitwijzen of dit het huidige bestuur wordt kwalijk genomen.

Landelijke gemeente

CD&V is in Oostrozebeke al vaak verveld. Ooit trok het naar de kiezer onder de noemer CD2000, later werd dat CDV en straks heet de lijst dus Oostrozebeke.nu. Op de lijst staan niet alleen CD&V’ers, maar ook onafhankelijken.

N-VA kwam bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst op en haalde bijna 30 % van de stemmen. Speelt het nationale effect straks een rol en kan de partij nog groeien? Mogelijk, al blijft het in een voornamelijk landelijke gemeente altijd moeilijk om de traditionele partij van de troon te stoten. Inspraak.nu bestaat uit leden van N-VA en onafhankelijken.

Meest gelezen