Wat staat er op het spel in Wemmel?

Zal burgemeester Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L.) een vervolg kunnen breien aan zijn eerste mandaat met de verruimde ‘Lijst Burgemeester Wemmel’, of zal er een (andere) coalitie op de been worden gezet? Dat is de vraag die de Wemmelaars op 14 oktober in het stemhokje zullen beantwoorden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 kwam Wemmel in een aparte politieke situatie terecht: lijst W.E.M.M.E.L. met lijsttrekker Walter Vansteenkiste haalde 12 op 25 raadsleden. De lijst van ex-burgemeester Chris Andries haalde eveneens 12 zetels, maar viel uit elkaar. De resterende zetel ging naar het UF-FDF. De Franstalige partij kon of wilde geen akkoord sluiten met een van de twee andere lijsten. Het resultaat was dat Walter Vansteenkiste waarnemend burgemeester werd. Vijf leden van de LB-lijst steunden Vansteenkiste die een bestuursakkoord sloot en zo een ruime meerderheid had.

Structureel tekort wegwerken

Op vlak van financiën moest de nieuwe ploeg een structureel tekort van verschillende jaren wegwerken. De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden opgetrokken, de vroegere huisvuilbelasting ging omhoog maar ook de uitgaven werden aangepakt. Dankzij deze maatregelen daalde de schuld met ruim 10 miljoen euro. De meerderheid creëerde tegelijkertijd ook ruimte voor een nieuw beleid. Zo investeerde ze fors in onder andere de heraanleg van de Rassel, het centrum  rond de Sint-Servaaskerk, de vernieuwing en aanleg van een parking aan de Pastorijstraat, een nieuw kunstgrasveld aan het Van Langenhovestadion. Er kwam een uitbreiding van de Franstalige en Nederlandstalige gemeenteschool, een nieuw recyclagepark met gratis plastiekcontainer. Er werden waterbeheersingswerken uitgevoerd, het cameranetwerk werd uitgebreid en de dienst van de  gemeenschapswachten werd uitgebouwd.

Verbreding Ring

Een positieve balans dus, maar er ligt nog veel werk op de plank. Zo zullen de komende legislatuur de werken voor de verbreding van de Ring van start gaan. Die zullen erg ingrijpend zijn voor de mobiliteit in Wemmel. Er zijn immers plannen om op- en afrit 8 (Limburg Stirumlaan) te schrappen en om aan de Brusselsesteenweg en het UZ Jette een volwaardig klaverblad aan te leggen. Het Vlaams Gewest voert de werken uit, maar het nieuwe gemeentebestuur zal de mobiliteit in Wemmel tijdens die werken in goede banen moeten leiden. Dat wordt geen eenvoudige klus.

Ook de bouw van een nieuwe sociale campus en bibliotheek in het park van de Residentie, de heraanleg van de Robberechtsstraat en een deel van de Zijp en heel wat andere infrastructuurwerken staan op het programma.

Wie doet het met wie?

De vraag op 14 oktober is of de ‘Lijst Burgemeester Wemmel’ van Walter Vansteenkiste de absolute meerderheid zal halen. Vansteenkiste verruimde de lijst wel met gematigde Franstaligen en tweetalige kandidaten. Zo zullen onder andere schepenen Vincent Jonckheere en Christine Lemmens de lijst versterken. Chris Andries, die in 2012 nog het meest aantal voorkeurstemmen (1.984 stemmen) haalde, komt met zijn eigen lijst ‘Wemmel PLUS’ op. Maar hij verliest wel de Franstalige partijen die hem niet langer steunen en de eigen eenheidslijst ‘Intérêts Communaux-Gemeentebelangen (IC-GB)’ oprichten. Of er nog een vierde lijst zal opkomen in Wemmel, is nog koffiedik kijken.

Meest gelezen