Wat staat er op het spel in Zutendaal?

Zutendaal is een vrij kleine gemeente maar ze kwam toch geregeld in het nieuws de afgelopen legislatuur. Zo was er de komst van Amerikanen naar de militaire basis maar ook de saga rond het afbreken van het huis van schrijver Jeroen Brouwers. Toch stonden de inwoners vooral met open mond te kijken naar de aanhoudende ruzies en openlijke conflicten in de coalitie tussen Nieuw ZVP en Samen Zutendaal.

Zutendaal, met ruim 7.000 inwoners, profileert zich graag als ‘Het groenste snoepje van België’. Met het grote aantal bossen is dat niet helemaal onterecht. Tot voor kort was Zutendaal een ideaal toevluchtsoord voor rijke Nederlanders en mensen die veelal illegaal een stulpje wilde ergens midden in zo’n bos. Maar dat is door de strenge aanpak van illegale woningen heel wat verminderd. Zelfs auteur Jeroen Brouwers moest zijn zonevreemde woning opgeven. 

Moeizame coalitie

Het gemeentebestuur werd gevormd door negen leden van Nieuw ZVP en ééntje van Samen Zutendaal. Met negen oppositieleden van CD&V lag Raymond Thijs (SZ) in het midden van het bed. Maar de liefde met Nieuw ZVP was al snel ver zoek. Omdat Thijs zich te dwars opstelde in het schepencollege mocht hij -ondanks de eerder gemaakte afspraken- geen vervangend burgemeester zijn.

Thijs stemde onder meer in een dossier voor de aanleg van een fietspad ook mee met de oppositie waardoor de meerderheid in een patstelling zat. En het gepest en gekibbel ging voort. Thijs kreeg een blaam en moest zich publiekelijk verontschuldigen nadat hij een ambtenaar, zonder haar met naam te noemen, een fout had verweten.

Oppositie

Ook bij oppositiepartij CD&V was er onenigheid, onder meer over wie de lijst in 2018 zou trekken: Raf Beuls, de zoon van vorig burgemeester Jos Beuls of Veerle Remans, de dochter van Jef Remans die drie legislaturen geleden burgemeester was. Het kwam tot een splitsing waarbij drie onafhankelijken de soms instabiele meerderheid af en toe hielpen.

Wie doet het met wie?

Huidig burgemeester Ann Schrijvers (Nieuw ZVP), die twee jaar geleden volgens afspraak Jef Bobbaers verving, gaf al te kennen in geen geval een coalitie te zullen vormen met Raymond Thijs. Thijs trekt nu met een eigen partij Burgerzu naar de verkiezingen.

En Ward Lambrechts, de huidige OCMW-voorzitter (SZ) trekt  met de lijst Ward naar de verkiezingen. Hij is de enige kandidaat op die lijst. Tenslotte kwam te elfder ure Pascal Hermans, de zoon van wijlen schepen Mannu Hermans (CD&V) op de proppen met een lijst voor Vlaams Belang.

Meest gelezen