N-VA over onthouding in Hongarije-debat: "Dit is een poging om een laks migratiebeleid op te dringen"

De partij N-VA heeft zich onthouden bij de stemming in het Europees Parlement over Hongarije. Het parlement besliste om een procedure op te starten tegen het land voor de schending van de Europese waarden. Volgens N-VA kunnen inderdaad ernstige vragen gesteld worden bij de rechtsstaat in Hongarije, maar wordt de ingestelde procedure "misbruikt voor louter partijpolitieke doeleinden".

Het Europees Parlement haalde vandaag een tweederdemeerderheid in de stemming over het rapport van GroenLinks Europarlementslid Judith Sargentini. Dat rapport is erg kritisch voor de Hongaarse regering en de Hongaarse premier Viktor Orbán. Volgens het rapport vormen een aantal ontwikkelingen in Hongarije een "systemische bedreiging" voor de Europese waarden. Het omschrijft problemen bij het verkiezingsproces, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de rechten en vrijheden van burgers. 

"Ja, er kunnen ernstige vragen gesteld worden bij de rechtsstaat in Hongarije", zo zegt Europarlementslid Sander Loones van N-VA. Maar toch onthielden de Europarlementsleden van N-VA zich. "N-VA verdedigt de waarden van de Europese Unie. Dat bewezen we al met onze steun voor de opstart van een Europese procedure tegen Polen", zo klinkt het in een mededeling van de partij. "Maar we waarschuwen ervoor het middel van de procedure niet te misbruiken voor louter partijpolitieke doeleinden. We betreuren dat dit rapport van Groen-Links Europarlementslid Judith Sargentini de artikel 7 procedure dreigt uit te hollen door te pogen een laks migratiebeleid op te dringen en een links sociaaleconomisch beleid door te duwen. Daarom onthoudt de N-VA zich."

Opvallend, door deze stemming is het nu aan de 27 landen van de EU om met Hongarije een dialoog aan te gaan, dus ook België. Het dossier zal dus op de tafel van de federale regering belanden, waar ook N-VA deel van uitmaakt.

Het gaat om de rechtsstaat, niet om migratie, het gaat om de rechten van burgers

GroenLinks Europarlementslid Judith Sargentini

GroenLinks Europarlementslid Judith Sargentini is niet onder de indruk van de argumentatie van N-VA. "Het gaat om de rechtsstaat, niet om migratie, het gaat om de rechten van burgers", zegt Sargentini. Waarom dan niet optreden tegen Spanje maar wel tegen Hongarije? "Ik vind het belangrijk dat we debatteren over Spanje, maar ook over Roemenië en Slovakije, waar onlangs een journalist vermoord is. Maar om nu te zeggen dat omdat er iets in één land niet gebeurt, het geoorloofd is om een misstand in een ander land te laten bestaan, dat geloof ik niet.Two wrongs do not make a right.", zo zegt Sargentini.

Twee maten en twee gewichten

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt beaamt in "De afspraak" dat er voor de N-VA niet geraakt kan worden aan de principes van de rechtsstaat, maar hij stoort zich aan het gebruik van twee maten en twee gewichten.

"Als we het over Europese waarden en normen hebben, dan kan je vandaag net zo goed een "case" tegen Spanje maken, waar men betogers zeer onheus behandeld heeft en waar vandaag nog altijd mensen als politieke gevangenen in de gevangenis zitten, zonder enige vorm van proces", zegt Van Overtveldt.

Bekijk hier het interview van VRT-journalist Rob Heirbaut met Judith Sargentini over de onthouding van N-VA:

Videospeler inladen...

Meest gelezen